‘Een Iraanse jongeling in Amersfoort’

Verslag over een ongedocumenteerde

Wat kunnen kerken doen als ze te maken krijgen met een vluchteling zonder papieren? De
Johanneskerk heeft hiermee een intensieve ervaring opgedaan “Eind 2019 verschijnt er
opeens een onbekende jongeman in de vrijzinnige Johanneskerk in Amersfoort. Betrokken
gemeenteleden begroeten hem en horen dat hij geen officiële papieren heeft…” Zo begint het
verslag ‘Een Iraanse jongeling in Amersfoort’. Het verslag geeft de ervaringen weer van het traject
dat gegaan is om de Iraanse jongeling de benodigde papieren te verschaffen. Met deze ervaringen
kunnen we elkaar als geloofsgemeenschappen en als maatschappelijk betrokken organisaties
behulpzaam zijn.

Het verslag bood Dineke Spee, diaken van de Johanneskerk, op 25 november 2022 aan aan Anna
Walsma, voorzitter Raad van Kerken Amersfoort en aan Rikus Schoemakers, voorzitter het College
van diakenen van de Protestantse Gemeente Amersfoort (foto).


Voorafgaand aan de aanbieding sprak Simone Kennedy over de situatie van ongedocumenteerden in Nederland. Kennedy benoemde welk persoonlijke papieren beschikbaar in het vertrekland, krijgt men hier in Nederland voldoende deskundige hulp van een team betrokkenen. En vooral: neemt men de tijd voor het proces want een traject kan wel 7 of 8 jaar duren. Publiciteit kan helpen maar ook tegen je worden gebruikt. Daar moet je dus voorzichtig en behoedzaam mee omgaan. Positieve referentie van mensen die dichtbij de ongedocumenteerde staan, kan een gunstig effect hebben.
Geloofsgemeenschappen die zich het lot van ongedocumenteerden hebben een andere rol dan de
landelijke of gemeentelijke overheid. Maar je moet wel goed op de hoogte zijn van overheidsregels,
en binnen die regels proberen creatief en flexibel te handelen. Daarbij speelt ook nog dat het
asielbeleid ten aanzien van ongedocumenteerden lokaal verschillend is. Het is belangrijk om de
waardigheid van de ongedocumenteerde hoog in het vaandel te houden, en haar of hem te sterken
in het vertrouwen op de goede afloop.
Het verslag ‘Een Iraanse jongeling in Amersfoort’ is gratis te downloaden van de website van de Raad
van Kerken Amersfoort, en van de website van de Johanneskerk Amersfoort. Contactadres:
diaconie@johanneskerk.nl

Lees/Download het verslag

Een Iraanse Jongeling In Amersfoort (1)