Pastores stad ontmoeten elkaar

Onlangs hebben predikanten en pastores uit Amersfoort een goede traditie hervat: de stadsbrede pastoresontmoeting. Vanuit de Raad van Kerken Amersfoort wordt deze ontmoeting twee keer per jaar georganiseerd, met als doel het onderling contact te bevorderen. Want goed contact komt ons als collega’s, de kerken en ongetwijfeld ook onze presentie in de stad ten goede.

Deze middag waren Bert Westerhuis, manager bij De Hoop ggz en Elzeline Strijker, psycholoog en orthopedagoog bij De Hoop ggz te gast om de aanwezige pastores bij te praten over het werk van De Hoop. Het leverde een zeer informatief en zinnig gesprek op over therapie en pastoraat, en goede zorg voor ziel en geest. De bijeenkomst werd besloten met een kort avondgebed bij het licht van de paaskaars.

beeld: kerknet.be, de groep op de foto is niet die van het bericht