Evensong in de Sint-Joriskerk


Op zondag 4 juni (Drievuldigheidszondag) vindt er in de Sint-Joriskerk weer een Evensong
plaats, om 15:30 uur


Medewerking verleent het St. Joris Kamerkoor onder leiding van Wouter Verhage.
Voorganger is ds. Freddy Gerkema.
Deze Evensongs worden georganiseerd door de werkgroep Kerkmuziek van de Raad van
Kerken Amersfoort.
U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint-Joriskerk.
De Evensong duurt ongeveer drie kwartier en is vrij toegankelijk. Collecte na afloop en via
QR-code.
Zie ook: www.evensongsamersfoort.nl