Heb jij hart voor mensen van de straat?


Twee vacatures straatpastoraat
Secretaris bestuur en een lid in de commissie fondswerving


Iedereen doet ertoe, ieder mens is kind van God met een eigen verhaal. Vanuit die basis is het
straatpastoraat actief om dak- en thuislozen in de regio Amersfoort nabij te zijn. De twee pastores
willen de mens zien, zielzorg bieden en mensen (hernieuwd) verbinden met hun naasten.
Het bestuur en de commissie fondswerving (allen vrijwilligers) rondom het straatpastoraat kunnen
versterking gebruiken. Heeft u hart voor de medemens op straat, bent u kerkelijk betrokken in de
regio Amersfoort en heeft u bestuurlijke of organisatorische kwaliteiten? Dan nodigen we u van
harte uit om te solliciteren voor het bestuur of een andere rol in de ondersteuning van dit werk.

Van alle bestuursleden en leden van de fondsenwervingscommissie verwachten wij dat zij

 • kerkelijk betrokken zijn, en
 • hart hebben voor mensen in kwetsbare situaties, zoals de mensen van de straat.
  Van de secretaris verwachten wij kennis/ervaring op het gebied van:
 • het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen;
 • het onderhouden van externe contacten, voornamelijk via e-mail;
 • het bijhouden van het archief, beheren rooster van aftreden, opstellen vergaderrooster;
 • opstellen van jaarverslagen en beleidsdocumenten e.d.
  Van het lid van de commissie fondsenwerving verwachten wij:
 • kennis van/ervaring met fondsenwerving;
 • schrijf- en communicatievaardigheden t.b.v. aanvragen bij fondsen
 • financieel inzicht.
  Omdat Amersfoort bij de opvang van dak- en thuislozen een functie heeft voor de regio zijn ook
  bestuursleden en leden van de fondsenwervingscommissie van buiten Amersfoort welkom. Het
  bestuur en de fondsenwervingscommissie vergaderen ongeveer zes keer per jaar.
  Alle reacties kunnen naar: secretaris@straatpastor.nl.
  Voor telefonische inlichtingen: Irene Vriens, voorzitter bestuur straatpastoraat: 06-10625075


U kunt tot 10 november mailen naar: secretaris@straatpastor.nl
De volledige vacature en meer informatie over het straatpastoraat vindt u op de site:
www.straatpastor.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *