Video: Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Op 19 september werd de Yad Vashem-onderscheiding postuum uitgereikt aan kardinaal De Jong, aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij kreeg de onderscheiding onder meer vanwege zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging. Videokanaal katholiekleven.nl maakte een video van deze bijzondere plechtigheid.

In een toespraak bij de uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding noemde de heer Simon, voorzitter van de stichting Vrienden van Yad Vashem, kardinaal De Jong “een zeer bijzonder mens, een mens die normen en waarden als hoogste ideaal voor zijn functioneren zag en daarnaar handelde.” En hij zei: “‘Le-kol iesj jesj sjem’: iedereen heeft een naam. Een naam die zijn ouders hem of haar gaven. De Joodse traditie is dat we namen onthouden, want je bent pas vergeten als niemand je naam meer noemt. En in die traditie willen we vandaag de naam noemen van hem die we gaan eren. Er waren er niet zoveel die als het geweten van Nederland optraden. De kardinaal was er één van.”

“Het is niet voldoende om Gods geboden na te leven. Zijn wegen moeten bewándeld worden,” benadrukte opperrabbijn Binyomin Jacobs. “En slechts 5 procent bewoog in de juiste richting. Daarmee bewandelde kardinaal De Jong Gods wegen, met gevaar voor eigen leven. In die 5 procent zaten de bisschoppen, onder leiding van aartsbisschop De Jong. Want op zondag 3 augustus 1941 werd van alle kansels uitgesproken dat lidmaatschap van de nationaalsocialistische mantelorganisaties niet alleen verboden was, maar ook uitsluiting van de sacramenten met zich zou meebrengen. De Jong weigerde om gewoon als gelovig katholiek de Eeuwige te blijven dienen en te zwijgen. Hij wist dat speciaal van hem als kerkleider beweging, actie werd verwacht.”

De ambassadeur van Israël, de heer Modi Ephraim, overhandigde de oorkonde en medaille die bij de Yad Vashem-onderscheiding horen aan de nabestaanden van de in 1955 overleden kardinaal.https://www.youtube.com/embed/g2bQA0ijd1E?feature=oembed

bron:

bron: aartsbisdom utrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *