Missionaire Presentie bijeenkomst op 20 juni

In navolging op een zeer geslaagde avond in oktober, waarin 14 kerken vertegenwoordigd waren, nodigen we alle missionaire medewerkers /ouderlingen en belangstellenden uit uw gemeente van harte uit!

Op 20 juni komen we samen rondom het thema ‘kerk in de buurt’.
Doel van de avond is om elkaar als missionaire werkers te ontmoeten en werkzaamheden en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze avond faciliteren we een ontmoeting per wijk om te brainstormen over hoe we kerk in onze eigen buurt kunnen zijn.

Plaats: Filalethes, Havik 29 3811 EX Amersfoort
Tijd: 20.00-21.45 uur
Opgeven niet verplicht wél gewenst: Ritahunink@gmail.com 

Namens de Taakgroep Missionaire Presentie van de Raad van Kerken-Amersfoort,
Rita Hunink