Kunnen we met Kerstmis nog iets anders doen dan zeggen wat er niet kan, vanwege corona?
december 19, 2021
Oproep bisschop De Korte: meer solidariteit met vluchtelingen
januari 4, 2022
alles tonen

Nieuwe voorzitter voor de Raad

De  Raad van Kerken Amersfoort heeft een nieuwe voorzitter: Anna Walsma.
Anna Walsma is sinds 2011 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord. Zij is pastor van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Kattenbroek en nauw betrokken bij ontmoetingscentrum De Herberg in Nieuwland.
Walsma heeft een warm hart voor de oecumene.  
Zij volgt Josephine van Pampus op, die een nieuwe betrekking heeft als pastoraal werker bij het Dominicaans centrum in Zwolle.

bron: Bestuur RvK

beeld: bart verreijt