Oecumenisch tijdschrift over 500 jaar Reformatie

Martin Luther © r.r.Het Ecumenical Review, het kwartaaltijdschrift van de Wereldraad van Kerken (WCC), heeft naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van het begin van de Reformatie een uitzonderlijk nummer gepubliceerd. Daarin bijdragen over de impact van de Reformatiebeweging, toelichting bij de grote onderlinge verscheidenheid tussen de kerken van de reformatie, de Reformatie vanuit het standpunt van vrouwen, de relatie van Luther met andere hervormers zoals Jan Hus, beschouwingen bij enkele anti-joodse uitspraken van Luther en een bezinning over de belangrijkste uitdagingen van de oecumenische beweging vandaag.

Voor de bijdragen kon het Ecumenical Review onder meer rekenen op Margot Kassmann, WCC-secretaris Olav Fykse Tveit en de voormalige Duitse WCC-secretaris en oecumenespecialist Konrad Raiser.

Bron: WCC/kerknet

voor meer details van deze aflevering van de Ecumenical Review

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *