Oproep tot gebed van de Landelijke Raad

De landelijke Raad van Kerken vraagt kerken en gemeenten aandacht te geven aan de slachtoffers van het toenemende geweld in de wereld. Het moderamen van de Raad reageert daarmee positief op de oproep die de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft doen uitgaan, waarin verschillende grote conflicten worden genoemd ‘die de wereldvrede bedreigen’.
De Raad van Kerken voert op dit moment zelf een campagne voor de kerk en voor andere minderheden in Syrië en Irak. Er wordt gepleit voor ruimte en een blijvende aanwezigheid van deze minderheden in de genoemde landen. De oproep sluit daar constructief op aan. De Raad bespreekt de situatie in de genoemde landen verder met het OJCM, het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims.

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft waardering voor het idee om een gezamenlijk appel te doen uitgaan naar de achterban. Wat het moderamen betreft kan de plaatselijke gemeente het beste zelf beoordelen welk moment deze week het meest geschikt is voor het gebed om vrede.

Een mogelijke tekst zou kunnen zijn:
Als christenen in Nederland bidden we om vrede,
we realiseren ons dat we de samenleving slechts kunnen dienen
door compassie aan de dag te leggen,
we weten ons verbonden met mensen,
ook als ze een andere religie of levensbeschouwing aanhangen.
Wij vragen U, goede God, initiatieven te zegenen van mensen
die met een open en onbevangen houding anderen willen dienen.

Sterk een ieder die het lijden in de ogen moet zien,

die slachtoffer is van agressie,
van wie rechten met voeten worden getreden.

We weten dat ook anderen, moslims en joden, een zelfde verlangen hebben,

hunkeren naar een veilige plek en naar onderlinge verdraagzaamheid.
Geef dat de geest van onderling begrip zich kan versterken.