Vluchtelingen in Amersfoort

Onze werkgroep Kerk & Samenleving is betrokken bij de zorg voor vluchtelingen in Amersfoort. Naast het al jaren hier bestaande AZC was er eind 2015 ook een noodopvang. Tal van vrijwilligers zetten zich toen in hiervoor. Nieuw is de plaats die op de locatie ‘Zon & Schild’ wordt geboden aan minderjarige asielzoekers. Elders in de stad zijn ook al jonge vluchtelingen gehuisvest. Een groot aantal organisaties (waaronder kerken) vindt het van belang dat vluchtelingen en Amersfoorters met elkaar in contact komen. Het laatste nieuws over vluchtelingen in Amersfoort is te vinden op een website. Daar staat ook informatie over de manier waarop Amersfoorters een bijdrage kunnen leveren aan zorg en aandacht voor hen. Zie: www.amersfoortgeeftthuis.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *