Patriarch Kyrill reageert op brief Wereldraad

De brief van de Wereldraad van Kerken (WCC) – waarin Patriarch Kyrill wordt gevraagd te bemiddelen zodat de oorlog kan worden beëindigd – is door hem beantwoord.

In zijn brief wijst Patriarch Kyrill op de ‘gedeelde verantwoordelijkheid van alle lidkerken van de Wereldraad voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.’ Elders in de brief spreekt hij zijn hoop uit dat er spoedig weer sprake zal zijn van ‘een duurzame en op recht gebaseerde vrede’.

‘Hij stelt echter ook’, zo beschouwt vice-voorzitter Raad van Kerken in Nederland – Kees Nieuwerth, ‘dat de Wereldraad overeen kwam dat de lidkerken zich zouden dienen te onthouden van ‘politieke voorkeuren en eenzijdige benaderingen’ en van ‘daden die onverenigbaar zijn met een broederlijke relatie.’

Wederzijdse verantwoordelijkheid

‘Tegelijkertijd voert Patriarch Kyrill aan dat Rusland en het Russische volk onrecht aangedaan is. Dat de beloofde ‘veiligheid en waardigheid van Rusland’ – niet werden  gerespecteerd doordat het werd ‘ingesloten’ door de NAVO.

Lees het volledige artikel op de site van de landelijke Raad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *