Vluchtelingen Oekraine

Veel kerken ondernemen/overwegen acties in verband met de komst van Oekraïense vluchtelingen.
Advies: zoek contact met bestaande initiatieven en met de werkgroep kerk en Nieuwkomers van de Raad van Kerken.
Neem contact op met: 
Jennie Harmelink, lid werkgroep Kerk en Nieuwkomers
emailadres Jennie Harmelink : dow@pkn-amersfoort.nl

Nuttige informatie kunt u verder vinden met de volgende links:
– van de Stichting GAVE, lid van onze werkgroep Kerk en Nieuwkomers:
https://www.gave.nl/nieuws/hulp-voor-oekraiense-vluchtelingen

uitnodiging webinar 28 maart : https://www.gave.nl/agenda-webinars/webinar-contact-met-oekraiense-vluchtelingen

 – van de PKN:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/pastoraat-voor-oekraiense-vluchtelingen-in-nederland/ 

Huib Klamer, secretaris RvK Amersfoort

Nadere informatie

Steunbetuiging van kerken in tijden van nood en crisis is helaas dringend nodig. De toestroom van
vluchtelingen uit Oekraïne is groot en de nood voor ontferming dient zich nu ook in Amersfoort ( en
omgeving) aan. Diverse kerken en kerkleden hebben gevraagd of welke wijze zij vluchtelingen
kunnen helpen. Zeer binnenkort komt er een noodopvang voor 175 vluchtelingen gereed in
Amersfoort. De leden van de werkgroep Kerk en Nieuwkomers zijn vorige week door de gemeente
benaderd. Hierbij doen wij een beroep op de inzet van alle kerken en vragen we u om de
genoemde contactgegevens hiervoor te gebruiken.

Gezocht vrijwilligers voor op korte termijn en op langere termijn:
✓ Mensen die noodhulp willen verrichten voor vluchtelingen die nu tijdelijk in hotels worden
opgevangen.
✓ Mensen die tolk kunnen zijn en Oekraïens/Russisch en Nederlands/Engels spreken.
✓ Mensen voor alles inzetbaar zijn op de noodopvang.
✓ Mensen die met hun auto mensen en/of spullen willen vervoeren.
Iedereen kan meehelpen zoeken als er goederen en spullen nodig zijn. Dit wordt allemaal
gecommuniceerd via de facebookgroep “Welkom in Amersfoort”.
Op korte termijn zoeken we naar minimaal 20 mensen.

Aanmelden
Mensen kunnen zich aanmelden bij diaconaal opbouwwerker Jennie Harmelink dow@pkn-amersfoort.nl.

Doneren
Kerken die nu iets willen doneren voor vluchtelingen in Amersfoort, kunnen een bijdrage storten op
de bankrekening van de Raad van Kerken Amersfoort: NL18INGB0002307132 t.n.v. Raad van Kerken
onder vermelding van: ”hulp aan vluchtelingen”.


Voor aanmelding en noodopvang in Amersfoort
Je kunt vluchtelingen zomaar op straat tegen komen of misschien ken je mensen die vluchtelingen
tijdelijk thuis opvangen. Weet dan dat:
• Het Rode Kruis loket op het Stationsplein mensen opvangt die met de trein aankomen en
inventariseren welke hulp nodig is.
• Je even melding doet bij vluchtelingen@amersfoort.nl Vermeld daarbij:
o namen,
o geboortedatum en
o contactgegevens (van zowel de vluchtelingen als het gastgezin!).
o Welke hulp je daarbij nodig hebt.
• Geef jij onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne, maar heb je het zelf niet breed? Bel dan
naar de Voedselbank, dan bieden ze jou een voedselpakket. 033-4721937, dagelijks tussen
9.00 en 13.00.
• Op https://www.amersfoort.nl/nieuws/hulp-aan-oekrainers.htm deelt gemeente Amersfoort
actuele informatie.

Alle vluchtelingen uit Oekraïne krijgen (straks) een speciale verblijfsstatus voor een bepaalde periode
die hen bescherming biedt. Dan krijgen ze bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en werk. Op dit moment
is nog niet duidelijk wanneer en hoe dat geregeld wordt.

Steun aan vluchtelingen in Oekraïne
Voor het doneren van geld en/of goederen aan vluchtelingen in Oekraïne:
o St. Serafim; Kantoor van Stichting Serafim, Hamersveldseweg 2, 3833GP Leusden,
Telefoon: 033 – 4651929/ 06 – 51397759. Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 9.30 tot 14.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
o 2HandsOn; Bisschopsweg 101 Amersfoort, tel 0610684194
o Kerk in Actie: Kerk in Actie met Giro555 in actie voor Oekraïne
o Door zelf een actie op te zetten en opbrengsten te doneren voor Giro555 .
Hebt u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief, bel of mail gerust naar:
Jennie Harmelink 0640307382, dow@pkn-amersfoort.nl


Hartelijke groet, namens de werkgroep Kerk en Nieuwkomers;
Jennie Harmelink
Simone Kennedy
Huib Klamer
Anita Eenkhoorn

beeld: De Stad Amersfoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *