Straatpastoraat Amersfoort: vijftien jaar mee oplopen

‘Het blijft altijd een groep in beweging’, vertelt de Amersfoortse straatpastor Bernadette van Dijk over vijftien jaar werken met mensen van de straat. ‘In al die dynamiek is het sleutelwoord verbinding! Mensen blijven zoeken naar die verbinding en daarbij kunnen we soms een helpende hand of een luisterend oor bieden. Wanneer verbinding tot stand komt, dán ontstaan de momenten van betekenis.’

Het straatpastoraat in Amersfoort is dit jaar vijftien jaar actief in de stad. De gemeente Amersfoort heeft een regiofunctie in de opvang van dak- en thuislozen en vanuit de Amersfoortse Raad van Kerken is vijftien jaar geleden het initiatief genomen voor het starten van straatpastoraat. Mensen die in Amersfoort op straat leven, vinden bij de straatpastores een luisterend oor.

De straatpastores spreken bij uitvaarten, organiseren vieringen of bijeenkomsten bij Allerzielen, kerst en  andere hoogtijdagen, maar ook momenten zoals ‘Zin op maandag’ waar rond een kop soep goede gesprekken ontstaan. Het straatpastoraat wordt gedragen door vrijwillige bijdragen van kerken, particulieren en maatschappelijke partners.

‘We werken vanuit de overtuiging dat íeder mens het recht heeft om gezien te worden. Ongeacht je levensloop’, zegt voorzitter van Stichting Straatpastoraat Irene Vriens. ‘Voor de straatpastores is de sleutel dat ze er gewoon zijn. Dat ze meelopen, in gesprek gaan, luisteren. En dat alles zonder voorwaarde. Er is nabijheid en presentie. We hopen dat we met steun van velen door kunnen gaan met dit werk zolang er mensen van de straat zijn die hiermee gediend zijn.’

Stichting Straatpastoraat Amersfoort biedt de stad een kosteloos inspiratieboekje ‘Mee oplopen’ aan om een gezicht te geven aan de mensen van de straat die leven in Amersfoort. Het eerste exemplaar wordt tijdens de jubileumbijeenkomst op 15 september aangeboden aan Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort.

Meer informatie over dit boekje en het werk van het straatpastoraat vindt u op www.straatpastor.nl.