‘Macht dienstbaar maken aan de machteloze’

Terugblik Kroonbede

‘Zie die ene, voor wie jij kan helpen, aan wie jij tijd en aandacht kan besteden’. Dit appèl vormde het hart van de toespraak die oud-partijleider van de Christenunie, Gert-Jan Segers, hield tijdens de Kroonbede.

In een goed gevulde Sint-Joriskerk sprak Segers op 18 september over het thema ‘Macht dienstbaar maken aan de machteloze’. In het referaat ging Segers onder meer in op het thema ongelijkheid. Schokkende cijfers noemde hij: van alle nieuwe rijkdom in de wereld gaat tweederde naar de rijkste 1 procent. Daarnaast vervuilt de rijkste 1 procent twee keer zoveel als de armste helft van de wereld. Naast het schetsen van de grote lijnen werd Segers ook concreet: ongelijkheid is ook in onze stad zichtbaar. Er zijn veel mensen die alleen rond kunnen komen dankzij de voedselbank.

De logische reactie hierop is morele verontwaardiging, aldus de oud-politicus. ‘Het is makkelijk om boos te zijn als anderen fouten maken. Bijvoorbeeld op politici, op rijke mensen, of op grote bedrijven. Of op mensen die harteloos zijn, die doen alsof er geen klimaatcrisis is. En dat is begrijpelijk. Als je keuzevrijheid hebt, moet je je geld in dienst stellen van de machteloze. Als je veel geld hebt, heb je ook veel verantwoordelijkheid’.

Segers hield zijn verhaal naar aanleiding van het Bijbelgedeelte over David die terecht werd gewezen door de profeet Nathan. Nathan wees uiteindelijk David aan als schuldige in de affaire met Batseba, en dat voelde David onmiddellijk. David was zich onmiddellijk bewust van zijn machtspositie. De bekende Amersfoorter richtte deze ‘pijnlijk haakse bocht’ van Nathan naar de toehoorders: ‘Zo hebben ook wij een machtspositie’, concretiseerde hij de geschiedenis. ’Wij hobbelen mee in een systeem dat doordraait. Maar jij kan kiezen voor een leven in afhankelijkheid van God en andere mensen.’

In de kroonbede, een jaarlijkse traditie in Amersfoort, wordt gebeden voor politici en bestuurders, op de avond voor Prinsjesdag. De avond, die organiseert werd door de Raad van Kerken Amersfoort, werd muzikaal omlijst door Ocheng Family and Friends. De voorbede werd uitgesproken door Angeliek Noortman-Nieuwendijk, gemeenteraadslid voor het CDA, en Marcel Koning, gemeenteraadslid voor de CU.