Voorbede vanwege de oorlog in Israël en Gaza

God van mensen,

ontzet en bedroefd zijn wij

vanwege de gewelddadigheden

die in deze dagen plaatsvinden in Israël en Gaza.

Wij betreuren de vele doden, de gewonden,

de mensen – vrouwen, mannen en kinderen – 

die meegevoerd zijn en sindsdien vermist,

ons hart is zwaar om allen die hun leven niet meer zeker zijn

en die in wurgende angst leven

nu de haat ontketend is en nietsontziend haar slachtoffers maakt.

God van mensen,

wij bidden in deze zwarte dagen

van bloedvergieten en vernietiging

om wat nu onbereikbaar ver weg  en 

bijna niet meer mogelijk lijkt:

om een kans, desnoods een minimale kans

om deze onmenselijke oorlog op een andere wijze beëindigen

dan door meedogenloze inzet van wapens alleen.

We blijven bidden om kansen voor vrede.

God van mensen,

zie om naar uw mensen,

waar ze zich ook bevinden. 

Ontferm U

en geef vrede, Heer. Geef vrede.

Anna Walsma, 12 oktober 2023