Uitnodiging

Samen bidden voor stad en land

Op de vooravond van Prinsjesdag, op 14 september a.s. vindt de jaarlijkse Kroonbede plaats. Samen bidden wij voor onze overheid in haar verantwoordelijkheid voor ons land. Naast Bijbellezing, zang en voorbede houdt Harm Dane een overdenking met als thema

Kroonbede, waar is dat goed voor?

Toelichting: Al vele jaren is het gebruikelijk in Amersfoort de Kroonbede te organiseren voorafgaande aan Prinsjesdag. Kunnen we aan hen die daarover hun schouders ophalen, uitleggen waarom we dat doen? En wat betekent het voor onszelf, dat we onze overheid opdragen in gebed?

Over de spreker
Dr. Harm Dane (1949) studeerde sociologie en promoveerde op een onderwerp in de praktische theologie. Hij was werkzaam op het landelijk bureau voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, laatstelijk als algemeen secretaris. Vanaf 2004 werkte hij bij voor de Protestantse Kerk in Nederland, als beleidsadviseur en studiesecretaris. Daarnaast was hij acht jaar voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort.

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Sint Joriskerk, Hof 1, Amersfoort.

Aanmelden:
vanwege Corona liefst van tevoren aanmelden, bij:
secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl
met vermelding emailadres en telefoonnummer
(Ten overvloede: gelieve bij klachten, positief geteste huisgenoten thuis te blijven.)

U bent welkom. Wij zien u graag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *