Aandacht voor welzijn binnen online omgeving

Panelleden Miapetra Kumpula-Natri MEP, Rev. Canon Ann Easter and Alexandra Geese MEP. Foto: Albrecht Knoch

Onze gedigitaliseerde samenleving kent toenemende complexiteit. Europese kerken overdachten, tijdens een driedaagse conferentie, hoe daar mee om te gaan en het samenleven in online gemeenschappen en organisaties goed vorm te geven.

Het Church Action on Labour and Life Network (CALL) organiseerde, gesteund door de Conferentie van Europese Kerken (CEC), vorige week in Straatsburg een driedaagse bijeenkomst rond dit aandachtsgebied. De conferentie bracht vertegenwoordigers van Europese kerken bijeen voor reflectie en dialoog vanuit ethisch en christelijk perspectief. Daarbij stonden recente voorstellen van de EU-Commissie met betrekking tot bijvoorbeeld e-commerce en e-government centraal.

De verschillende onderdelen van de conferentie werden geleid door theologen uit zowel de protestantse als de orthodoxe traditie, alsook door vertegenwoordigers van online ondernemingen, vakbonden en de regionale besturen uit heel Europa.

‘Door op deze wijze aandacht te besteden aan het welzijn in online omgevingen, laten we zien hoe christelijke tradities op constructieve wijze bijdragen aan de opbouw van gezonde en samenhangende samenlevingen die op ethisch en theologisch verantwoorde wijze zijn toegerust voor de gedigitaliseerde toekomst’, stelde Dr Jørgen Skov Sørensen, algemeen secretaris CEC.

CALL is een Europees netwerk dat zich bezighoudt met werkgelegenheid en daarmee verband houdende economische en sociale vraagstukken vanuit het perspectief van de christelijke theologie en levenswijze. Het bevordert de ontwikkeling van een christelijk standpunt in debatten over Europees economisch en sociaal beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *