Katholieke Caritas actief in Oekraïne (update)

In deze dagen kwam het bericht dat de Russische agressor het kantoor van Caritas in Marioepol heeft verwoest. Zeven dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Caritas Oekraïne werkt nauw samen met o.a. de Nederlandse organisatie Cordaid.

lees ook het bericht op www.deroerom.nl

Caritas-Spes, wat ‘Liefde’ en ‘Hoop’ betekent in het Latijn, is een liefdadigheidsmissie van de rooms-katholieke kerk in Oekraïne. Het werd opgericht door de rooms-katholieke bisschoppen van Oekraïne in mei 1995 en werd later geregistreerd door het Staatscomité voor religieuze aangelegenheden in september 1996. Caritas was de eerste organisatie die humanitaire hulp bood na de onafhankelijkheid van Oekraïne van de Sovjet-Unie in 1991.

Omdat het militaire conflict in het oosten van Oekraïne nog steeds woedt, voert Caritas-Spes activiteiten uit zoals de distributie van voedsel, kleding en medicijnen. Het biedt psychologische hulp aan mensen in nood en zelfs wat financiële steun aan mensen die in gebieden wonen die niet onder controle van de overheid staan. Caritas-Spes is ook gestart met een belangrijk medisch project dat voornamelijk in het oosten van het land actief is.

Vanaf het allereerste begin ligt de focus van Caritas-Spes op kinderen. Na Tsjernobyl financierde Caritas hulp aan kinderen die hadden geleden, hetzij door ze naar kuuroorden in Oekraïne of naar ziekenhuizen in het buitenland te sturen. Caritas is gespecialiseerd in het verbeteren van de gezondheid van kinderen. Elk jaar verbeteren ongeveer 3000 kinderen hun gezondheid in onze recreatiecentra.

Andere sociale projecten van Caritas-Spes zijn gericht op het ondersteunen van jongeren, senioren, behoeftigen, verslaafden en mensen met hiv/aids. Onze missie biedt ook werkgelegenheid aan mensen in economisch achtergebleven gebieden van Oekraïne door middel van zelfvoorzienende projecten.

Caritas-Spes heeft tot 80 regionale centra op het hele grondgebied van Oekraïne. die actief hulp organiseren. Caritas-Spes Oekraïne is sinds 1999 lid van Caritas Europa en Caritas Internationalis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *