Oecumenelezing 2022

Het thema van de Oecumenelezing is het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 31 augustus t/m 8 september plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe:

Direct aanmelden >

‘De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Met dit thema richt de assemblee van 2022 zich op een ‘oecumene van het hart’. In een wereld die schreeuwt om gerechtigheid en vrede wil de Wereldraad getuigen van hoop op een betere toekomst.

De assemblee roept op om inspiratie te vinden in de liefde van de drie-ene God, die zichtbaar is geworden in Jezus Christus en die door de kracht van de Heilige Geest werkzaam is in en door de hele mensheid en de hele schepping.

Peter Nissen zal in deze Oecumenelezing spreken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan.

Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld. Een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt en in het licht van de oorlog in Oekraïne niets aan actualiteit heeft ingeboet.

De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Vervolgens vindt een panelgesprek plaats onder leiding van Christien Crouwel. Een jongerenpanel geeft respons op de inleiding. Daaraan nemen deel Ruben van der Kaap, Crystalina Agyeman-Prempeh, Tabitha van Krimpen en Fokke Wouda. 

Er is volop gelegenheid elkaar vooraf en nadien te groeten en te ontmoeten. 

De bezinningstekst die de Wereldraad van Kerken met het oog op de bijeenkomst in Karlsruhe heeft voorbereid, kan mogelijk van dienst zijn. Deze tekst is in een Nederlandse vertaling beschikbaar, gevolgd door een korte gesprekshandleiding, in de reeks Oecumenische Bezinning, nr. 68 (hardcopy) / (digitaal).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *