Boek over betekenis Pasen

De Raad van Kerken heeft een boek samengesteld met de titel ‘Opgestaan. Meditaties rond het paasevangelie’. Het wordt deze week door heel Nederland verspreid. Leiders van meer dan twintig kerken is gevraagd om een meditatie te sturen die ze in hun eigen kerk houden over de opstanding van Christus. Ze zijn in één bundel onder gebracht, zodat de lezer kan zien hoe er in verschillende kerken over Pasen wordt gereflecteerd.
Drs. Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, heeft het idee een jaar geleden gelanceerd. ‘De oecumenische dialoog leeft van het besef dat wij het geloof in de verrezen Heer met elkaar delen’, aldus Gudde. ‘Het leek ons daarom goed om juist dat geloof centraal te stellen in deze uitgave. Niet in de vorm van theoretische of wetenschappelijke verhandelingen, maar in de vorm van preken en meditaties rond Pasen. Preken en meditaties zoals die daadwerkelijk gehouden worden in de levende geloofsgemeenschappen, overal in het land’.
Gudde wijst er op dat een dergelijke invalshoek het onderlinge begrip van de kerken kan bevorderen. Gudde: ‘Juist voor een preek staat de voorganger voor de uitdaging het geloof te vertalen naar wat dat geloof wérkelijk betekent, voor ons, hier en nu’.
Het boek ‘Opgestaan. Meditaties rond het paasevangelie’ is bedoeld om zelf te lezen; maar het kan ook dienen als basis voor een gesprek in de plaatselijke gemeente. Om dat gesprek te faciliteren heeft de Raad gespreksvragen op de website geplaatst (klik hier). Daarin worden steeds twee meditaties met elkaar vergeleken. Het boek is voor tien euro te bestellen bij het bureau van de Raad van Kerken. De tienduizend lezers van het Oecumenisch Bulletin ontvangen het gratis. Naar verwachting ligt het vrijdag 3 maart op de mat en kan het dienen als een bezinningsboek richting Pasen, dat dit jaar valt op 16 en 17 april.

 

bron: Landelijke Raad van Kerken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *