Aanstelling coördinator jeugd

Deze week heeft de Raad van Kerken Amersfoort een Coördinator Jeugd kunnen aanstellen! Het gaat om Christiaan Trommel (28) uit Amersfoort. Hij heeft veel ervaring met jongerenwerk en heeft o.a. op landelijk niveau als jongerenwerker evenementen georganiseerd.

Christiaan is aangesteld voor 3 jaar en start op 1 mei voor 16 uur per week. De opzet is dat hij als coördinator de onderlinge samenwerking verder helpt versterken, en mét en voor de jeugd enkele stadsbrede evenementen of acties helpt organiseren. We hopen met elkaar plekken te bieden waar jongeren welkom zijn, elkaar kunnen ontmoeten en zich gezien weten. Of ze bij een kerk horen of niet. Daarin zoeken we zoals jullie weten ook de samenwerking met allerlei andere maatschappelijke organisaties, zoals Present, Sociale Gasten, de Diaconaal Opbouwwerker en de Kinderburgemeester.

Het afgelopen jaar zijn al gezamenlijke activiteiten opgepakt die voor herhaling vatbaar bleken. Zoals een reis naar Taizé en het regelen van bussen om met 200 jongeren naar de EO-jongerendag te gaan. Op dit moment wordt dit weer georganiseerd. Een gezamenlijke jeugddienst wordt door een aantal jeugdleiders voorbereid. In april of mei willen we weer een ontmoeting organiseren met de jeugdleiders. Op hoop van zegen!

De kerken die toegezegd hebben om financieel bij te dragen zullen we binnenkort informeren hoe dit praktisch kan. De overige kerken hebben enige tijd geleden het verzoek gehad om ook financieel een duit in het zakje te doen. Van een aantal kerken hebben we hierop nog geen reactie ontvangen. Hopelijk lukt dat binnenkort?!

Bij vragen kunt u de komende tijd contact opnemen met Gert Hunink (gert@hunink.eu – 06 17123436).