Jeugdleiders slaan handen ineen in Amersfoort


Amersfoort – 23 februari 2024
Jeugdleiders van veel Amersfoortse kerken hebben het afgelopen jaar de handen ineen
geslagen. Doel is om meer samen te werken: met elkaar zinvolle en toffe dingen mét en
voor de jeugd van alle leeftijden te doen. En niet alleen voor kerkelijke jongeren. Om dit
te realiseren heeft de Raad van Kerken deze week een Coördinator Jeugd aangesteld.

De Raad van Kerken heeft jeugdleiders uit 35 Amersfoortse kerken betrokken bij dit initiatief. Het
gaat om allerlei soorten kerken uit heel Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen. Jeugdleiders
informeren elkaar nu actief in een WhatsApp Community. Gezamenlijke activiteiten zijn het afgelopen jaar al opgepakt. Zoals een reis naar Taizé of het regelen van bussen om met 200 jongeren naar de EO-
jongerendag te gaan. En dat bleek voor herhaling vatbaar. Een gezamenlijke jeugddienst wordt door
een aantal jeugdleiders voorbereid.


De opzet is dat de Coördinator Jeugd de onderlinge samenwerking verder helpt versterken, en mét en
voor de jeugd enkele stadsbrede evenementen of acties helpt organiseren. We hopen plekken te
bieden waar jongeren welkom zijn, elkaar kunnen ontmoeten en zich gezien weten. Of ze bij een kerk
horen of niet. Daarin willen we de samenwerking zoeken met allerlei andere maatschappelijke
initiatieven, zoals Present, Sociale Gasten, de Diaconaal Opbouwwerker en de Kinderburgemeester.
De Coördinator Jeugd is aangesteld voor 3 jaar en start op 1 mei voor 16 uur per week. Het gaat om
Christiaan Trommel (28) uit Amersfoort. Hij heeft veel ervaring met jongeren en heeft op landelijk
niveau als jongerenwerker evenementen georganiseerd.
De samenwerking tussen de jeugdleiders in Amersfoort is bijzonder. Dat kerken en
kerkgenootschappen rondom de jeugd samenwerken is niet vanzelfsprekend. De Raad van Kerken
hoopt dat we elkaar zo aanvullen, versterken en inspireren met het oog op de jeugd in de stad. En wie
weet kan het een inspiratie voor andere plaatsen in Nederland zijn.

(foto Gert Hunink)