NIEUWSBRIEF – FEBRUARI Taakgroep Kerk en Samenleving

(groot deel van deze tekst is ontleend aan de nieuwsbrief voor de PKN) |
In deze veertigdagentijd,
wensen wij U goede moed
om te gaan in de voetsporen van Christus
Te zien het onrecht in de wereld,
mee te lijden met de pijn en angst van elk medemens
Te volharden in je geloof,
dat de Eeuwige met je zal zijn
en liefde het kwaad overwint.
Kerk en vluchtelingen
Mensen op zoek naar een veilig bestaan


De afstemming in Amersfoort tussen kerken en inzet vluchtelingen, statushouders en
asielzoekers, vind plaats via Taakgroep Kerk en Samenleving en het Breed Diaconaal
Platform. Ook is er regelmatig overleg met COA en de ambtenaren van de burgerlijke
gemeente. Voor vragen, afstemming en/of aanbod, kan de diaconaal opbouwwerker als
mediator fungeren tussen COA, gemeente en kerken.
Informatie over de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders vind je op de
website van de gemeente Amersfoort; https://www.amersfoort.nl/vluchtelingen-amersfoort.
Veel praktische informatie kun je verder vinden bij: https://www.amersfoort.nl/hulp-bieden
Verblijfsrecht derdelanders Oekraïne stopt per 4 maart 2024
Onlangs heeft de Raad van State besloten dat de Richtlijn Tijdelijke Bescherming per 4
maart 2024 niet langer geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne met een paspoort uit een derde
land (derdelanders). Derdelanders die in Oekraïne asielvergunning of een permanente
verblijfsvergunning hadden, mogen wel in Nederland blijven. De gemeente Amersfoort nodigt
binnenkort via een brief de derdelanders uit voor een gesprek. Ook gastgezinnen ontvangen
een brief over de consequenties voor hen en een oproep om afspraken te maken met hun
gast. Meer informatie staat op www.refugeehelp.nl/beeindiging-rtb-derdelanders.

Noodoproep van INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Ze zijn
een netwerkorganisatie van en voor kerken die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.
INLIA trekt aan de noodbel voor de vele asielzoekers, waarvoor Ter Apel geen plek meer kan
bieden. Ze zoeken kerken die (een deel van) van hun kerkgebouw beschikbaar willen stellen
voor tijdelijke noodopvang. De Kruiskerk in Vathorst vangen momenteel 25 vrouwen en
kinderen op. Hun ervaren zijn vastgelegd in een draaiboek, te vinden op de website van de
Raad van Kerken Amersfoort. Bij interesse, meld je aan bij INLIA, zij bekijken met de kerken
samen wat er kan. De kosten voor de opvang worden vergoed. https://www.inlia.nl/nl/home

Het project Thuisgevers Amersfoort is dringend op zoek naar tijdelijke woonruimte waar
statushouders kunnen wonen, zodat de doorstroom op het AZC vlot getrokken kan
worden. Vooral woonruimte voor (meerdere) alleenstaanden zijn zeer welkom. Ook zoeken
initiatiefnemers werkgroep leden die werkzaam zijn in vastgoed, denkkracht rondom vinden
van woningen in tijd van woningnood is zeer lastig. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Jennie Harmelink Jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl www.dethuisgevers.nl

Goed Volk – Gave Dag
Zaterdag 23 maart is de Landelijke Gave-dag “Goed volk!” in Amersfoort.
Het wordt gehouden in het Corderius College, De Ganskuijl 105, 3817 EZ Amersfoort. Een
inspiratie dag met praktische ideeën voor ieder die betrokken is bij vluchtelingen. Meer
informatie en aanmelding via www.gave.nl/gave-dag24.
Vroeg boek prijs tot 23 februari: € 15. Na 23 februari: € 20.
Stichting GAVE richtte in Amersfoort met enkele kerken het House of Joy op, in Buitenhuis
Blom, op loopafstand van het AZC. Hier worden activiteiten georganiseerd zoals taallessen,
naaiatelier voor vrouwen, mannencafé, schaken en een kinderbijbelclub.

Slavernijverleden
Herdenking Nederlandse slavernijverleden in Amersfoort
Kerken waren in het verleden nauw betrokken bij het koloniale- en slavernijverleden van ons
land. De periode 1 juli 2023 – 1 juli 2024 is een speciaal herdenkingsjaar.
Een werkgroep van de Raad van Kerken organiseert enkele activiteiten rondom het
slavernijverleden van kerken:
* Vanaf zaterdag 9 maart – tentoonstelling over het slavernijverleden van kerken
Plaats: St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 29, Amersfoort.
De tentoonstelling wordt op 9 maart om 10.30 uur officieel geopend.
* Dinsdag 12 maart – Dialoogavond kerk & slavernij.
Spreker: George Harinck, hoogleraar en projectleider onderzoeksproject Kerk & Slavernij;
gespreksleider: Nicole Terborg, programmamaker, presentator en journalist.
Locatie: St. Xaveriuskerk, Het Zand 29, Amersfoort.
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.


Aandacht voor dak- en thuislozen
Tijdens de winterperiode zijn er te weinig opvangplekken om alle dak- en thuisloze mensen
op te vangen. Daarom is er tot en met 31 maart 2024 een winteropvang in het gebouw De Es
op Zon & Schild. Het Leger des Heils zorgt voor de dagelijkse 24/7 begeleiding. De tijdelijke
opvang is onderdeel van de winterregeling van de gemeente Amersfoort.
Zie je iemand die dakloos is? Maak contact met die persoon en kijk wat iemand nodig heeft
en of zij/hij bekend is met de maatschappelijke opvang.
Wist je dat:
* Tussen 1 november 2023 en 1 april 2024 dak- en thuisloze mensen zich telefonisch
of tijdens de inloop bij het Smallepad kunnen aanmelden voor een maaltijd en een
slaapplek.
* Mensen hoeven niet voor de opvang te betalen als ze het niet (meteen) kunnen
betalen.
* Bij weerstand voor de opvang op Smallepad, breng mensen dan in contact met
Straatadvocaten. Muurhuizen 128, 3811 EM Amersfoort. Tel: 033 – 489 3959
* De Straatadvocaten altijd schone slaapzakken goed kunnen gebruiken!
* De soepfiets van Leger des Heils elke dinsdagavond rijd op zoek naar buiten
verblijvers voor een kop warme soep en een praatje.

Actie samen tegen armoede, met de Voedselbank
Een aantal kerken is verzamelpunt waar Amersfoorters voedingsmiddelen kunnen brengen voor de
Voedselbank. De kerken zorgen er vervolgens voor dat de voedingsmiddelen naar de Voedselbank worden gebracht. Met de Voedselbank is een lijst van 10 houdbare producten opgesteld waaraan altijd behoefte bestaat, te weten: zonnebloemolie of olijfolie; groenteconserven; soep in blik of zak;
zilvervliesrijst; volkorenpasta; houdbare halfvolle melk; vis in blik; koffie of thee; couscous.
Deze actie vloeit voort uit een landelijk initiatief van de Protestantse Kerken Nederland (PKN) en zal
4 jaar lang duren.
Op de site van de Raad van Kerken Amersfoort vindt u informatie over de actie en de
namen/adressen van kerken die verzamelpunt zijn in Amersfoort. Ook nieuwe kerken kunnen
meedoen. https://www.raadvankerkenamersfoort.nl/nieuws/samen-tegen-armoede/

Tijdelijk Noodfonds Energie 2024
Heb je een laag inkomen en een hoge energierekening? Dan kun je tot en met 31 maart
2024 een aanvraag doen voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds kijkt naar de
energierekening voor gas, warmte en elektriciteit en naar het inkomen van de volwassen
mensen in jouw huishouden. Als het verschil te groot is, verlaagt jouw energieleverancier
een deel van de energierekening voor een periode van 6 maanden.
https://www.noodfondsenergie.nl/
Aanvragen kan bij: Noodfonds. Ook kun je voor vragen en hulp bij het aanvragen terecht bij
de informatiewinkels van Indebuurt033.

Red je het wel, initiatief SchuldHulpMaatje?
Redjehetwel.nl is een initiatief van SchuldHulpMaatje samen met HipHelpt en de landelijke kerken. Ze ontwikkelden een handig pakket rondom ingrijpende levensgebeurtenissen, waarbij het belangrijk maar vaak ook lastig kan zijn om de vraag te stellen: “Red je het wel?” Wanneer je bijvoorbeeld ziek wordt, uit elkaar gaat of je inkomen verliest. Dan is het nodig dat iemand die vraag durft te stellen. Het pakket kun je bestellen op de website, die tevens je tips en tools biedt om die ene vraag te stellen. https://schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel/.

Krijg je ook al de nieuwsbrief van Pact Sam Sam (Amersfoorts netwerk van organisaties die armoede bestrijden)?
Meld je anders aan bij https://www.pactsamsam.nl/ of scrol regelmatig langs bij
https://www.pactsamsam.nl/nieuws/

Zaterdag 1 juni Diakonale Presentie
inspiratiebijeenkomst voor alle Amersfoortse kerken, met veel “good practices”
Locatie: Lichtkring Tijd: 10.00 tot 14.00
Organisatie: Taakgroep Kerk en Samenleving en de diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN
Reserveer de dag, meer informatie