Evensong in de Sint-Joriskerk 28 januari

Op zondag 28 januari om 15:30 uur vindt er in de Sint-Joriskerk weer een Evensong plaats.
Medewerking verleent Capella Laurentius onder leiding van José Marchal met organist
Rien Donkersloot. Voorganger is ds. Albert Balk.


Deze Evensongs worden georganiseerd door de werkgroep Kerkmuziek van de Raad van
Kerken Amersfoort.
U bent van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de Sint-Joriskerk.
De Evensong duurt ruim drie kwartier en is vrij toegankelijk. Collecte na afloop en via QR-
code.
Zie ook: www.evensongsamersfoort.nl