Actie ‘Amersfoort geeft warmte’

Vooraankondiging

Voor veel minima wordt de energierekening dit jaar onbetaalbaar. De compensatie van de rijksoverheid en de aanvulling van veel gemeenten zullen voor hen onvoldoende zijn om het warm te stoken. Zoals in een aantal andere gemeenten starten kerken in Amersfoort daarom een actie om hen te helpen. Mensen die vinden dat ze het ‘goed’ hebben en de energiecompensatie kunnen missen, kunnen straks een donatie geven voor mensen die niet rond kunnen komen door de stijging van energiekosten. 

Diaconieën en de Raad van Kerken Amersfoort hebben daartoe een initiatiefgroep gevormd.
Om de toedeling aan belanghebbenden rechtvaardig en zorgvuldig te laten verlopen is er samenwerking met en betrokkenheid van de gemeente en de minimacoaches van de gemeente.

Van harte aanbevolen namens de initiatiefgroep ‘Amersfoort geeft warmte’.

Binnenkort hoort u meer concreet over dit initiatief.

Vragen en meer informatie zijn te verkrijgen bij de ondersteuner van de initiatiefgroep:
Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker van de PGA (Protestantse Gemeente Amersfoort) en PGHAN Protestantse Gemeente Hoogland, Amersfoort-Noord);
email:   dow@pkn-amersfoort.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *