Beelden afscheid Klaas van der Kamp

 Hij is dienstbaar, toegewijd en kent een oprechte vroomheid. Hij schaamt zich niet, ook wat het geloof betreft, zich kwetsbaar op te stellen. Hij is een fijn mens, een professional die met hart en ziel werkt voor de Raad van Kerken. Hij is een ambtelijk secretaris die kerken uitnodigt niet alleen de dossiers tot zich te nemen, maar ook stappen verder te maken.

Al deze beelden bieden een grove schets van drs. Klaas van der Kamp, de algemeen secretaris van de Raad van Kerken die op 31 augustus na 10 jaar werken aan de oecumene afscheid nam. De beelden die Klaas van der Kamp typeren werden opgeroepen door bisschop Hans van den Hende, afgevaardigde van de Rooms-Katholieke Kerk, majoor Jeanne van Hal, afgevaardigde namens het Leger des Heils, en Raadsvoorzitter Dirk Gudde.

Het was een mooi afscheid in Utrecht omdat de Raad weet wat de vertrekkende secretaris op gebied van oecumene teweeg heeft gebracht. De Raad is meer in beeld gekomen, zo bleek. Door de website en de sociale media met duizenden bezoekers, maar ook door een nieuwe aanpak van het Oecumenisch Bulletin, waarin behalve tekst de boodschap ook nadrukkelijk in beeld wordt doorgegeven. De media-mix die jij hebt uitgebouwd om het werk van de Raad van Kerken onder de aandacht van duizenden te brengen is jouw erfenis, aldus voorzitter Dirk Gudde, wij zullen die erfenis uitbouwen en nog meer tot bloei laten komen.

Onder Van der Kamp zijn enkele kerkgenootschappen toegetreden tot de Raad en heeft de Raad duurzame contacten gelegd met andere maatschappelijke organisaties. Belangrijk want voor Klaas van der Kamp is duidelijk, in je eentje overleef je het niet, zo memoreerde Gudde. De scheidend algemeen secretaris zelf schetste in zijn toespraak het steeds groter wordende belang van de beeldcultuur (zie hieronder). Een belang dat ook door kerken steeds beter wordt opgepakt.

Zo heeft de actie Kerkproeverij, waarmee kerken in het weekend van 15 en 16 september iedereen uitnodigen eens een kerkdienst mee te maken, gekozen voor street-art. Via kunst op straat wordt mensen duidelijk gemaakt dat het de moeite waard is eens wat van die kerk te ‘proeven’. ‘

Het woord verwijst, het beeld roept op. Wij zullen als kerken moeten verbeelden, verleiden en vernieuwen’, aldus Van der Kamp. Jongere generaties leven bij de gratie van de beeldcultuur en die beeldcultuur kan een zegen zijn voor de oecumene omdat we ons daarbij moeten beperken tot de kern en dan gaat het meestal over de beleving, zo verklaarde de algemeen secretaris. Beelden oproepen mag voor Van der Kamp geen probleem zijn, ze zelf schetsen, tekenen of fotograferen leidde niet tot heel enthousiaste reacties, zo bekende hij. Toch had Van der Kamp voor de liturgie bij zijn afscheid een tekening laten afdrukken, verbeeldend een kleurige opkomende of ondergaande zon.

Klaas van der Kamp wordt nu classispredikant voor Overijssel en Flevoland.  ‘Je wordt herder,’ aldus Jeanne van Hal van het Leger des Heils, ‘en daar ben je uitermate geschikt voor.’ Als cadeau van de Raad kreeg Van der Kamp een schilderij, gemaakt door de theoloog Anne van der Meiden.

Foto’s van boven naar beneden: Klaas van der Kamp houdt zijn causerie, Mgr. Van den Hende in gesprek met Klaas van der Kamp, het cadeau, en een beeld van de receptie en de zaal.

Tekst en foto’s: Teun-Jan Tabak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *