Bijbelzondag in januari

Al decennia vieren protestantse kerken jaarlijks in het najaar Bijbelzondag. RK kerken kennen sinds januari 2019 de Zondag van het Woord van God. Vanaf 22 januari a.s. staan zij gezamenlijk stil bij de rijkdom die de Bijbel biedt.
Het thema is: ‘Over jou staat geschreven’. Hierdoor valt Bijbelzondag samen met de Zondag van het Woord van God van de Rooms-Katholieke Kerk.

Dat deze dagen samenvallen, zal vanaf nu zo blijven. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Zo wordt het jaarlijkse moment waarop kerken de Bijbel kunnen vieren, iets gezamenlijks. Protestantse én katholieke gemeenschappen staan dan op dezelfde dag stil bij de rijkdom die we in de Bijbel hebben.’

‘De Bijbel gaat ook over jou’

Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat in veel kerken gevolgd wordt. De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God. ‘In deze persoonlijk geformuleerde psalm komt de Bijbel heel dichtbij’, aldus Buitenwerf. ‘Probeer het eens: lees deze Psalm. Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel ook over jóú gaat. De Bijbel staat vol verhalen over mensen zoals jij en ik. Mensen die vriendschap, vreugde, verdriet of verraad meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?’ 

Voor de viering van Bijbelzondag, de kindernevendienst en een quiz komt binnenkort materiaal beschikbaar op de website van het NBG.

bron: raadvan kerken.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *