Gesprekken Anglicanen en Orientalen

   Nog niet bij velen bekend, maar zijn interessante bijeenkomsten gaande in de wereldwijde oecumene. Zo is er sinds 2001 een commissie van de Anglicaanse gemeenschap en van de Oriëntaalse Orthodoxe kerken. De gesprekken die men voert verlopen op een zelfde wijze zoals die al eerder plaatsvonden tussen de Oriëntaalse kerk, de Oosters Orthodoxe kerken en de Rooms-katholieke kerk.

Inmiddels heeft de dialoog van Anglicanen en Oriëntalen al een overeenkomst over de christologie opgeleverd. Veel misvattingen over elkaars standpunten zijn opgeruimd. Centraal staat de vraag op welke wijze wij de persoon Jezus Christus zien. Verschillende inzichten hebben destijds voor grote scheuringen gezorgd.

Met die ene overeenkomst is het niet gebleven. Als gevolg van de dialoog is er ook een overeenkomst gesloten over de pneumatologie (hoe denken wij over de werkingen van de heilige Geest) met als opdracht om in de afzonderlijke gemeenschappen verder studie te doen, om daarmee acceptatie in de kerken te bewerkstelligen. We kijken uit naar de volgende stap.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *