Nationale Synode van Dordt

   Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden (1619-2019) dat de Nationale Synode van Dordrecht werd gehouden. Dat wordt gevierd. Onderstaand geeft Leo Koffeman een beknopt overzicht van het historisch belang van de synode: 

In kerkhistorisch opzicht is deze synode om drie redenen van belang:

  1. De synode was bijeengeroepen om een einde te maken aan de theologische twisten tussen Gomaristen en Arminianen, over de leer van de uitverkiezing. Laatstgenoemden hadden een Remonstrantie opgesteld om hun opvattingen te onderbouwen. Met het aanvaarden van de Dordtse Leerregels werd de positie van Arminius afgewezen, en een strenge predestinatieleer aanvaard. Zijn aanhangers werden weggestuurd. Zo ontstond de Remonstrantse Broederschap. Tot vandaag de dag vormen de Dordtse Leerregels een belangrijk hindernis voor het herstel van de eenheid, al spelen zij in een groot deel van de PKN feitelijk geen enkele rol.
  2. De synode wilde tevens een kerkorde voor heel de Republiek opstellen. Dat is gelukt: de tekst ligt er. En het is niet gelukt: niet alle provincies namen hem uiteindelijk over. De Dordtse Kerkorde is niettemin een begrip, omdat alle afgescheiden kerken die in de 19e eeuw ontstonden uit de Nederlandse Hervormde Kerk, deze kerkorde aanvaardden. De DKO is op zichzelf een geslaagd voorbeeld van een presbyteriaal-synodale opzet van de kerkregering, en is – met name door emigratie en zending – wereldwijd van belang geworden.
  3. De synode nam het initiatief voor een nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling, de Statenvertaling, ook voor de Nederlandse cultuur een monumentaal werk.

Lees verder op de site van de landelijke RvK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *