Interkerkelijke Jongerenraad in oprichting

Kerkelijk betrokken jongeren een stem geven in de kerken en in de maatschappij. Dat is het doel van de Interkerkelijke Jongerenraad. Op initiatief van enkele jongeren zal dit platform in 2020 opgericht worden, met steun van de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland. Het kernteam is op zoek naar versterking om het initiatief verder vorm te geven.

Niet toekomst van de kerk, maar de kerk van vandaag
Motto van de Interkerkelijke Jongerenraad is: Jongeren zijn niet de toekomst van de kerk, maar de kerk van vandaag. De Interkerkelijke Jongerenraad wordt een ontmoetingsplek voor gelovige, zoekende en geïnteresseerde jongeren die zich verbonden voelen met een kerk in Nederland. Het kernteam is op zoek naar versterking om het initiatief verder vorm te geven.

Renate Japenga (32), een van de initiatiefnemers, licht het plan toe: “Het doel van de Jongerenraad is niet alleen de ontmoeting met elkaar. Via dit platform kunnen jongeren ook invloed uitoefenen op het beleid van de kerken en meespreken in de verschillende kerkelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast zullen maatschappelijke thema’s aan bod komen. Ook hierover kan de Jongerenraad zijn stem laten horen.”

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar nog geen Interkerkelijke Jongerenraad of een soortgelijk platform bestaat. Met de oprichting hiervan krijgen ook Nederlandse jongeren de kans deel te nemen aan het Europese netwerk van kerkelijk betrokken leeftijdgenoten.

De tekst voor de vacature is hier te vinden
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met r.japenga@raadvankerken.nl

bron: raad van kerken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *