Kerkenpagina Stad Amersfoort 19 oktober 2022

De redactie van de Kerkenpagina brengt u om de twee weken nieuws en mededelingen over de oecumene in Amersfoort.

U kunt via deze link de volledige Kerkenpagina bereiken

of een van de volgende artikelen:
Workshop over Simone Weil

Midden in de week: Wijsheid in de ouderdom

Column: een djellaba aan je waslijn

Trefpuntjes

We werken samen met de landelijke Raad van Kerken

Contact met de redactie van deze pagina: