liturgische suggesties

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op

19 juni 2016 – Zondag voor de vluchteling

Maandag 20 juni is het wereldvluchtelingendag. Daarom is de voorafgaande zondag –           19 juni – wellicht een goed moment om in de viering aandacht te geven aan de vluchtelingen. Daarvoor doet de Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort aan de Amersfoortse kerken een aantal suggesties.

Liturgiesuggesties

In de brochure Met open armen van Kerk in Actie (bijgevoegd) staan veel suggesties wat uw kerk kan doen voor en met vluchtelingen. De inleiding gaat over: Waarom omzien naar vluchtelingen? ‘Recht doen aan de wees, de weduwe en de vreemdeling’ is het credo waardoor kerken zich laten motiveren. Zij beschouwen het als een Bijbelse opdracht om het op te nemen voor vluchtelingen. De gevoelens van angst in de samenleving dienen echter ook serieus genomen te worden. Daarom is het goed als kerken (blijven) bidden voor wijsheid voor bestuurders en hulpverleners, evenals voor al die mensen die in oorlogsgebieden leven en zij die op de vlucht zijn gegaan. Als christenen willen we bijdragen aan een land waarin wordt omgezien naar elkaar.

Bijbelgedeeltes over vreemdelingen

Leviticus 19: 33-34, Deuteronomium 24: 17, Mattheus 25: 35-36.

Liederen

Voor een kerkdienst met vluchtelingen: In het Liedboek staan bekende Engelse Liederen, zie pagina 10 van de bijgevoegde brochure  Met open armen.

Gebeden en gedichten

Op pagina 14 van Met open armen staat een gebed dat u in de kerkdienst kunt gebruiken. Op de volgende pagina nog een gebed:

Kyrie Eleison

Lieve God,          Wij geven stem aan       onze wereld die schreeuwt om gerechtigheid            en smeekt om genade.                 

Vergeet ze niet, God,             al die mannen, vrouwen en kinderen          die van huis en haard verdreven                 vreemdeling zijn in vijandig gebied.           Al die refugiés!                     Maak uw naam waar, sta hen bij.                             

Vergeet ze niet, God,          die weerloos zijn in de handen van   mensenhandelaars.     Maak uw naam waar, sta hen bij.                    Vergeet niet        wie stierven op hun weg naar de vrijheid,

verdronken in een vijandige zee.          En ze hoopten zozeer op ergens           een vriendelijk gebied, ergens         een plaats om te leven!

Lieve God,       hoor onze stem, deze wereld.                  Ontferm U.

Help ons dat wij niet vergeten         wat wij bidden.

Voor de kinderen

-Gospelkidz Amersfoort, dirigente Esther Ocheng-Grunbauer: https://gospelkidz.wordpress.com             -Praat met kinderen over hoe het is als je moet vluchten: wat zou je meenemen en wat zou je het       meeste missen van de plek waar je nu woont?                                                                    -Liedje: ‘De Wereld is een toverbal’, tekst en muziek van Lex van Tuyl sr. Zie YouTube en Google.

En andere mogelijkheden

-Nodig vluchtelingen uit in de kerkdienst. Vraag of ze iets willen vertellen of dat ze geïnterviewd mogen worden.
-Nodig een vrijwilliger uit en vraag wat hem of haar motiveert om met vluchtelingen te werken.
-In Amersfoort zijn veel migrantenkerken. Betrek ze bij de voorbereiding van de kerkdienst of nodig ze uit om iets te vertellen in de kerkdienst.
-Organiseer na de kerkdienst een lunch met vluchtelingen en laat ze vertellen over hun ervaringen.
-Of nodig een spreker uit die over vluchtelingen in Amersfoort kan vertellen.
-Stichting Timon (een diaconale instelling voor jeugdhulpverlening) begeleidt jonge alleenstaande vluchtelingen in Amersfoort. Vraag of ze daarover willen vertellen in of na de kerkdienst (www.dichterbijvluchtelingen.nl en www.timon.nl)                                                                                           -Kijk ook eens op de site www.amersfoortgeeftthuis.nl                                                                                    -In het AZC tegenover de dierentuin wonen veel kinderen. Organiseer een leuke activiteit met de jongeren van de kerk en de kinderen en jongeren van het AZC. Stichting de Vrolijkheid kan daarbij behulpzaam zijn, www.vrolijkheid.nl 

Om te noteren: Open Dag AZC (tegenover de dierentuin): zaterdag 24 september 2016.

Meer informatie

De Taakgroep Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken Amersfoort kan u helpen in contact te komen met vluchtelingenorganisaties in Amersfoort. Of u op een andere manier van dienst zijn bij de voorbereiding van de viering over vluchtelingen.

 

Amersfoort, 12 april 2016
De voorbereidingsgroep: Nynke van Beem, Huib Klamer, Rienk Rietveld, Joke Koolhof

Reacties: dowamersfoort@solcon.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *