Nieuwsbrief Kerk en Vluchteling – Mei 2023


Vreemdelingen onderdak geven is één van de werken van barmhartigheid. Omzien naar mensen in een voor hen vreemd land, vaak met de nodige trauma’s in hun rugzak, is ook in Amersfoort broodnodig. Met deze nieuwsbrief informeert de werkgroep Kerk en vluchteling kerken over maatschappelijke en kerkelijke initiatieven voor statushouders en vluchtelingen. Want ook uw inzet is zeer welkom.    

Oekraïense vluchtelingen verhuizen
De vluchtelingen van de Plotterweg verhuisden onlangs naar de Utrechtseweg 1 (het voormalige SNS-gebouw). Dit is voor hen een spannende periode.  De St Joriskerk organiseerde in samenwerking met andere kerken, op zaterdag 15 april in het Brandpunt een gezellige verhuisgiftparty. Honderd goed gevulde “smilende” jumbotassen stonden vrolijk geel klaar rond het liturgisch centrum. Met poffertjes buiten, gezellige tafels in de hal, schilderende kinderen in de jeugdzaal en een mooi moment met aandacht rond de paaskaars.
Voor de vluchtelingen van Zonnehof werd op 6 mei eenzelfde verhuisparty georganiseerd in Filalethes. Zij zijn verhuisd naar de Hellestraat 21 (ook in het centrum).  

De Protestantse kerken in Hoogland-Amersfoort-Noord nemen het initiatief om, in samenwerking met de burgerlijke gemeente, erkende vluchtelingen tijdelijk te huisvesten. Ze doet dit vanuit het project Thuisgevers, een landelijk project van de PKN en ontstaan uit ervaringen van de Protestantse kerk in Kampen. Vanuit het project de Thuisgevers zoekt de kerk voor ruim één jaar een tijdelijke woning voor een statushouder. Aansluitend zorgt de gemeente dat er voor deze mensen een definitieve woning beschikbaar is.

De woningnood in Amersfoort is erg groot en we hopen dat vanuit de kerken in Amersfoort een bijdrage leveren voor het vinden van tijdelijke woonruimte via het informele circuit.

Vooral als er pastorieën en/of kosterswoningen leeg komen te staan, dan hopen we dat u aan de mogelijkheden van dit project denkt.

Op dit moment hebben wij een dringende vraag voor een gezin met kinderen uit Sudan, waarvan één kind een verstandelijke beperking heeft.

Mocht u nu of in de toekomst een geschikte woonruimte kennen die ruim een jaar vrijkomt voor verhuur, of hebt u nog vragen over dit project, neem dan contact op met de diaconaal opbouwwerker; Jennie Harmelink 06-40307382 jennieharmelink@pkn-amersfoort.nl

17-18 juni: Wake voor vluchtelingen

Plaats: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
Tijd:  zaterdag 17 juni 12:00 uur tot zondag 18 juni 12:00 uur.

Gedurende een etmaal zijn er in de Johanneskerk ontmoetingen en gesprekken om aandacht te vragen voor mensen die moeten vluchten vanwege oorlog, overtuiging, of klimaatverandering.

Elk even uur begint met een bezinnend moment met muziek, zang, of stilte. De namen worden genoemd van slachtoffers die in 2022 aan de grenzen van Europa om het leven kwamen. Voor hen wordt een kaars aangestoken. Via de website van de Johanneskerk www.johanneskerk.nl is het actueel bijgewerkte programma te zien.

Voor de invulling en uitvoering van een programma en/of voor de bezinnende momenten zijn vrijwilligers nodig.

Wie mee wil doen, kan informatie krijgen of zich aanmelden bij diaconie@johanneskerk.nl
In de kerk is in samenwerking met Galerie De Ploegh de tentoonstelling ‘Verlangen naar vrijheid’ te zien.

17-18 juni- Wandeltocht Nacht van de Vluchteling

De (landelijke) Stichting Vluchteling organiseert ook dit jaar, van 17-18 juni, de Nacht van de Vluchteling, en wandeltocht in 10 steden waaronder Amersfoort. Duizenden deelnemers inzamelen zo geld in voor acute noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd (Syrië, Turkije, Myanmar, Burkina Faso) en vragen op een positieve manier aandacht vragen voor mensen op de vlucht.

Ieder kan zich inschrijven voor een avondroute van 10 of 20 kilometer of een nachtroute van 40 kilometer. Nieuw dit jaar zijn de zondagochtendroutes, waarbij je kan aansluiten bij de 40 kilometerroute.

Op zaterdag 17 juni om 18:00 uur start en finisht de 10 – en 20 kilometer route in de Prodentfabriek (De Nieuwe Stad) in Amersfoort en maken een tussenstop bij de Johanneskerk. 

Het House of Joy is opgezet vanuit stichting Gave, een christelijke organisatie. Iedere vrijwilliger ontvangt toerusting en begeleiding vanuit Gave. Lijkt het je leuk om je als vrijwilliger in te zetten voor de activiteiten? Ben je wekelijks één of meerdere uren beschikbaar?

Neem dan contact op met Martin Bobeldijk, coördinator House of Joy en geestelijk verzorger namens stichting Gave. Telefoon: 06-17813017. E-mail: martinbobeldijk@gave.nl

Nieuwe wet Inburgering
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Als mensen vanaf deze datum verblijfsrecht hebt gekregen, vallen ze onder deze wet. Als mensen in Amersfoort wonen of gaan wonen, nodigt de gemeente hen uit voor een afspraak. Je leest wat nieuwkomers kunnen verwachten op https://www.amersfoort.nl/inburgeren

Diverse organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de inburgering. Ook als kerken kunnen we volop meehelpen om vluchtelingen gastvrij te ontvangen en hen op weg te helpen.

Onderstaande organisaties zijn regelmatig  op zoek naar vrijwilligers:    

Integratiewerk
helpt migranten uit Amersfoort en Leusden bij hun inburgering. Zij bieden  maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar (vrijwilligers)werk aan statushouders. Met de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Woudenberg heeft Integratiewerk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, op basis waarvan de inburgeringsleerroutes en overige activiteiten worden uitgevoerd. Gezinsmigranten van deze gemeenten zijn welkom om de taallessen van Integratiewerk te volgen. Gezinsmigranten komen naar Nederland om zich aan te sluiten bij een persoon met de Nederlandse nationaliteit, of iemand die al langer in Nederland gevestigd is. Voor uiteenlopende taken en werkzaamheden zoekt Integratiewerk naar vrijwilligers.  
Zie voor meer informatie www.integratiewerk.nl en www.integratiewerk.nl/vrijwilligers/functies

Buddyproject Amersfoort
koppelt  vluchtelingen en inwoners van Amersfoort aan elkaar.  Een buddy-traject duurt 4 maanden. De organisatie maakt kleine groepen van buddy’s die elkaar kunnen versterken. Elke groep heeft een vaste contactpersoon die ondersteunt waar nodig. De vrijwilliger  staat er dus niet alleen voor.
Zie voor meer informatie https://buddytobuddy.nl/amersfoort/

Takecarebnb matcht vluchtelingen met gastgezinnen

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Heb jij een kamer over? Voor gastgezinnen is de logeerperiode een bijzondere ervaring. De gast blijft maximaal drie maanden logeren. Je geeft je gast een warm welkom en een positieve start in Nederland. https://takecarebnb.org/gastgezin/

Veel gestelde vragen particuliere opvang vluchtelingen

https://www.inlia.nl/nl

https://www.stichtinglos.nl/