R.K. priester kanunnik in Anglicaanse kerk Belfast

Fr.O'Donnell
Fr.O’Donnell

De Sint-Annakethedraal van Belfast heeft, met instemming van de leiding van de Church of Ierland, de katholieke priester Edward O’Donnell benoemd tot oecumenisch kanunnik van de kathedraal. Met de benoeming wordt een belangrijk oecumenisch gebaar gesteld. Edward O’Donnell, een eenvoudige priester van de Sint-Brigittaparochie uit Belfast, krijgt met de aanstelling vanaf 25 september ook het recht en de opdracht om regelmatig preken te houden in de anglicaanse kerk.

De anglicaanse kanunnik John Mann van de Sint-Annaparochie kondigt aan dat ook andere anglicaanse kathedralen in Ierland een gelijkaardig initiatief overwegen. Dit is logischerwijze onze volgende stap in de toenadering met de andere christelijke kerken.

Met deze aanstelling willen wij een belangrijk oecumenisch signaal geven.

Wij hebben in 2009 beslist om oecumenische kanunniken aan te stellen en hebben inmiddels ook al een presbyteriaanse en methodistische geestelijke tot kanunnik benoemd.

Bron: Catholic World News/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *