Raad continueert samenwerking project SchuldhulpMaatje

van links naar rechts: voorzitter Stuurgroep SchuldHulpMaatje Amersfoort, Jos Smeels, directeur Stadsring51, Henk Kroon en voorzitter Raad van Kerken Amersfoort, ds. Machiel van der Giessen.Raad van Kerken Amersfoort en Stadsring51 continueren samenwerking project SchuldHulpMaatje 

Met de ondertekening van een overeenkomst zetten Raad van Kerken Amersfoort en Stadsring51 hun samenwerking voort in de uitvoering van het project SchuldHulpMaatje. Het project helpt mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. In het hele land zetten honderden vrijwilligers zich als ‘maatje’ in om deze mensen met advies, steun en een luisterend oor bij te staan.

SchuldHulpMaatje Amersfoort is een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort en onderdeel van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Het voorkomen en oplossen van schuldproblematiek en het bijdragen aan de financiële vrijheid van mensen, staat centraal in het project. Goed opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers helpen mensen op tijd het tij te keren, bieden ondersteuning bij een schuldhulptraject of helpen bij het op orde houden van de financiële huishouding. SchuldHulpMaatje Amersfoort en de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland hebben in maart hun eerste lustrum gevierd. Dit gebeurde in aanwezigheid van Koningin Maxima, waarbij de maatjes van het eerste uur (zeven uit Amersfoort) een oorkonde van de Koningin ontvingen. Schuldhulpmaatjes komen bij mensen thuis en bepalen zelf hoe lang en hoe intensief het contact met de hulpvrager is. SchuldHulpMaatje Amersfoort start na de zomer met SchuldHulpMaatje Jong en traint hiervoor een aantal ervaren maatjes die in de toekomst jongeren begeleiden.

Stadsring51 is de organisatie in Amersfoort voor schuldhulpverlening en sociaal juridische dienstverlening. Naast professionals zetten meer dan tweehonderdvijftig getrainde vrijwilligers zich in om mensen financieel zelfredzamer te maken. Bijvoorbeeld als budgetcoach voor mensen die in de schuldsanering zitten. “Vrijwilligers zijn ongelooflijk waardevol bij de ondersteuning van onze cliënten in het dagelijks leven”, zegt directeur Henk Kroon. “De schuldsanering is een pittig traject waarbij mensen met het minimum moeten rondkomen. Dat vraagt om discipline en doorzettingsvermogen. De hulp en steun van een vrijwilliger is dan heel belangrijk om te zorgen dat mensen gemotiveerd blijven en het volhouden”.

Raad van Kerken Amersfoort en Stadsring51 zijn blij met het voortzetten van de samenwerking. In Amersfoort zijn veel mensen in (financiële) nood of dreigen hierin te raken. Door de krachten te bundelen kunnen deze mensen begeleid en ondersteund worden op weg naar financiële vrijheid.

Voor meer informatie over dit persbericht neemt u contact op met:

Raad van Kerken Amersfoort, Joke Koolhof-Hamstra, 033-463 77 95 (ma. di.do.) ofdowamersfoort@solcon.nl. Stadsring51, Henk Kroon, (033) 4600 600 of h.kroon@stadsring51.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *