RECENSIE ‘ZEVEN HOOFDZONDEN EN EEN PAAR DEUGDEN’

Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan biedt de theologische faculteit van de Radboud Universiteit met het mooi uitgegeven boek ‘Zeven hoofdzonden en een paar deugden’ een bijdrage aan de publieke theologie. Vrijmoedig wordt in de inleiding de hoop uitgesproken, dat analyses vanuit een theologisch perspectief het maatschappelijk discours zullen verrijken. De keuze van de thematiek is opmerkelijk, schrijft Ad van der Dussen in zijn recensie.

Want niet alleen in de kerk is het begrip ‘zonde’ momenteel weinig populair, hoeveel te minder, zou je denken, zal men in de seculiere samenleving zitten te wachten op een zevenvoudige kwalificatie van praktijken in de samenleving als ‘zondig’. Maar volgens Van der Dussen hebben redacteuren Carl Sterkens en Christoph Hübenthal daar goede argumenten voor. Ook ziet hij in het boek een bijdrage aan de oecumene, door de aandacht voor Bijbelse en vroegchristelijke kerkelijke bronnen. Naar die laatste zou hij als reformatorisch theoloog minder vanzelfsprekend grijpen.

Lees meer in de uitgebreide recensie (pdf)

bron: Raad van Kerken NL