Terugblik Conferentie: Hoe maken we onze kerk groen?

Op 20 mei jl. organiseerde de Taakgroep Kerk & Samenleving met de kerken De Inham en de Johanneskerk  een conferentie in Hoogland rondom verduurzaming. Daags na de Wereldgebedsdag voor de Schepping een stimulans om het werken aan en het zorgen voor”het huis dat wij bewonen” (paus Franciscus) te versterken.

Bijgaand een aantal documenten die inzicht geven in het verloop van de conferentie.
Het Programma 20-5-2017.1
Kort verslag conferentie 20 mei van Trinus Hoekstra, werkzaam bij Kerk in Actie.
Verder kunt U kennis nemen van de verschillende programma-onderdelen:
– de het zonnelied
en muziek van het Zonnelied in D geharmoniseerd (1) van Franciscus van Assisi dat de deelnemers hebben gezongen aan het begin van de dag.
– de presentatie Marijke van Duin die een inleiding gaf over de rol van de Wereldraad van Kerken in de internationale discussies en de vele (inter)nationale websites met de vele duurzaamheidsinitiatieven.
– de presentatie groenekerken.nl door Henk van der Honing, vrijwilliger-deskundig bij Kerk in Actie, die het instrumentarium toelichtte dat de PKN heeft ontwikkeld voor kerken
– de  Groene Kerkendag Inham groep Presentatie door Gees Hummel en Johan van Dalen
en de Johanneskerk Groene kerk  presentatie door Johannekes Maris
– de 5 Groene Kerk Gespreksvragen die in de gespreksgroepjes aan de orde zijn gesteld.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *