Cliëntenraad Werk en Inkomen zoekt aanvulling

De Cliëntenraad Werk en Inkomen in Amersfoort behartigt de belangen van mensen met een laag inkomen, waaronder mensen met een bijstandsuitkering. De Raad is een officieel adviesorgaan voor de gemeente Amersfoort. Voor een deel bestaat de Cliëntenraad uit mensen met een uitkering, voor een deel zijn het afgevaardigden van organisaties uit Amersfoort. Omdat de Raad van Kerken Amersfoort iemand mag voordragen (onze huidige afgevaardigde stopt ermee) voor de Cliëntenraad is de Taakgroep Kerk en Samenleving op zoek naar kandidaten.
> Bent u jong (beneden 40 jaar), bent u minimaal een donderdagmiddag per maand beschikbaar en wilt u zich verdiepen in de Participatiewet om van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de Cliëntenraad, dan komen wij graag in contact met u. Reacties naar Joke Koolhof, secretaris van de Taakgroep, dowamersfoort@solcon.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *