Enquête betrokkenheid Amersfoortse kerken bij vluchtelingen

De Taakgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse Raad van Kerken hecht waarde aan de betrokkenheid van kerken bij de zorgen rond vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. En we hebben de indruk dat er ook al veel gebeurt! Maar we horen soms ook dat mensen moeilijk de weg weten te vinden in de veelheid van informatie en organisaties.

Daarom is de Taakgroep benieuwd naar uw betrokkenheid en vragen. Neemt u s.v.p. de tijd om deze korte vragenlijst in te vullen. Dit mag op persoonlijke titel. Het is bedoeld om een eerste indruk te krijgen en contact te leggen met elkaar. Naar aanleiding van deze mini-enquête zijn wij van plan om namens de Raad van Kerken en de Taakgroep Kerk en Samenleving een (online) bijeenkomst met kerken te organiseren.

Exodus 22:21

Een vreemdeling mag niet worden onderdrukt of uitgebuit. Denk eraan dat u zelf ook vreemdelingen in Egypte bent geweest.

Naam van uw kerkelijke gemeente / parochie:

Uw naam:

Uw mailadres:

Uw telefoonnummer:

  1. Welke betrokkenheid heeft uw gemeente (of een aantal leden) bij vluchtelingen?

Meerdere antwoorden mogelijk

o Wij zijn / men is betrokken bij bewoners van het AZC Amersfoort

o Wij zijn / men is betrokken bij statushouders

o Wij zijn / men is betrokken bij een migrantenkerk

o Wij zijn / men is betrokken bij uitgeprocedeerde asielzoekers (ongedocumenteerden)

o Er is sprake van betrokkenheid maar dit komt op andere wijze tot uiting namelijk: ……..

0 Wij voelen wel betrokkenheid maar dit komt niet aanwijsbaar tot uiting

0 Dit leeft niet zo bij ons

  1. Waaruit bestaat deze betrokkenheid?

Open vraag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *