Karin van den Broeke in kernbestuur Wereldraad

Preses in kernbestuur

Ds. Karin van den Broeke is gekozen in het uitvoerend comité (executive committee) van de Wereldraad van Kerken.

Ds. Karin van den Broeke is preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken.

Vergadering in Trondheim
In Trondheim vindt vanaf woensdag 22 juni een vergadering van het bestuur (central committee) van de Wereldraad plaats. Ds. Van den Broeke werd gekozen uit de 154 leden van het centraal comité. Het uitvoerend comité telt 23 leden en werkt het beleid van de kerken uit, handelt spoedeisende zaken af, benoemt stafleden en controleert de financiën. Dr. Agnes Abuom uit Kenia is voorzitter van het uitvoerend comité.

500 miljoen christenen
De Wereldraad van Kerken is een van de belangrijkste internationale christelijk-oecumenische organisaties. Er zijn omstreeks 340 kerkgenootschappen lid van deze organisatie. De leden hebben samen zo’n 500 miljoen leden in meer dan 110 landen.
Ds. Karin van den Broeke maakt sinds 2013 deel uit van het bestuur van de Wereldraad van Kerken. In die hoedanigheid bezocht ze onder meer Japan en Oekraïne.

Pelgrimage gerechtigheid en vrede
Namens de Protestantse Kerk in Nederland is ds. Karin van den Broeke tevens lid van de Raad van Kerken en een speciale taakgroep ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Dit is momenteel het belangrijkste thema van de Wereldraad van Kerken. De taakgroep van de Nederlandse Raad van Kerken populariseert dit thema voor de kerken in Nederland.

Conferentie in Amsterdam
Het is de bedoeling dat er in 2018 een conferentie van de Wereldraad van Kerken plaatsvindt in Amsterdam over het thema ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. Het is dan precies 70 jaar geleden dat de kerkelijke koepelorganisatie in Amsterdam werd opgericht. Het hoofdkantoor van de Wereldraad is te vinden in Genève.
>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 27 juni 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *