Nieuws

oktober 3, 2019

Wijziging programma Duurzame Week

Eerder informeerden wij u over (kerkelijke) activiteiten in de Duurzame Week van 8 tot 14 oktober. Wij maken u speciaal attent op één wijziging in het […]
september 25, 2019

Pastorale wegen richting herstel na seksueel misbruik

Samen door de woestijn Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken: één op de drie vrouwen en één op […]
september 20, 2019

Zin in Leven 

Hoe ga je als vrijwilliger / professional om met existentiële eenzaamheid.  In de week van de ontmoeting organiseert de taakgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse […]
september 13, 2019

E-flits september 2019

E-flits van de Raad van Kerken in Nederland Aanmelden Walk of Peace Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt […]
september 11, 2019

Start Vredesweek in de Sint Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand

Vredesweek 2019 Amersfoort  Vrede Verbindt over Grenzen  OECUMENISCHE VREDESVIERING START VREDESWEEK 2019  verhalen-liederen-gebeden  Zaterdag 21 september 17.00  – 18.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur  St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand Amersfoort ‘Moge de Heer u vrede geven’, zo begroette Franciscus de Egyptische sultan in het Egyptische Damietta in 1219, dit jaar 800 jaar geleden. Dat gebeurde In het midden van de vijfde kruistocht. Franciscus zoekt de sultan op, vindt een weg door de strijdlinies heen, voert een diepgaand gesprek met de sultan. Een christen en een moslim doorbraken de spiraal van geweld en wreedheid. Ze nemen afscheid als vrienden. Deze ontmoeting is een mooi voorbeeld van het Vredesweekthema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Onze samenleving heeft behoefte aan mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie en nationalisme. In deze oecumenische viering aan het begin van de Vredesweek 2019 bezinnen we ons op wat vrede betekent. U BENT VAN HARTE WELKOM!  Organisatie: Ambassade van Vrede Amersfoort. Medewerking wordt verleend door het Apostolisch Genootschap, De Bron, Johanneskerk, de r.k.parochie OL Vrouw van Amersfoort, de straatpastor, de St Franciscus Xaveriuskerk.