Amersfoort geeft warmte update

Voortzetting van de actie    |

Amersfoortse kerken namen begin 2022 het initiatief voor de Actie herverdelingenergiecompensatie. Deze solidariteitsactie waaraan iedereen kan meedoen, startte op 6 maart en blijft doorlopen zolang als nodig. En met het oog op de stijging van de energiekosten is er alle reden om de actie voort te zetten. De inflatie en energierekeningen rijzen immers de pan uit. Gelukkig komen er nog steeds bijdragen binnen. Het is hard nodig.

Alle huishoudens in Nederland met een electriciteits-aansluiting krijgen in november en
december via hun energiebedrijf een bijdrage van €190 per maand. Via onze actie willen wij
ook nu weer ieder die het geld kan missen, in staat stellen én oproepen om de ontvangen
bijdrage te doneren aan huishoudens die het echt hard nodig hebben.
Donaties zijn nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL18INGB0002307132 t.n.v.
Raad van Kerken, o.v.v. “Amersfoort geeft warmte”. Dit is een ANBI rekening.
De QR-code is ook nog steeds geldig; onderaan dit bericht treft u die code nog eens aan.

 • Rol diakenen
  Diakenen kunnen mensen helpen die in aanmerking willen/kunnen komen voor een bijdrage.
  Aanmelding kan naar klantmanagers van de gemeente Amersfoort:
  minimacoach@amersfoort.nl of cpi@amersfoort.nl . De klantmanagers beoordelen de
  aanvraag, waarna wij tot betaling kunnen overgaan.
 • Verloop van de actie totnutoe.
  – Op dit moment (31 oktober 2022) is er €83.000 gedoneerd. Donaties werden vooral gegeven
  door personen maar ook door de Parochiële Caritas, diaconieën, enkele fondsen (waaronder
  het Thomas Scheltusfonds), Rotary Club Amersfoort en Lionsclub Eemland.
  Totnutoe hebben wij – in samenwerking met de gemeente Amersfoort – €43.000 aan
  bijdragen uitgekeerd.
  – De hulpvraag vanuit de Amersfoortse bevolking verloopt wat trager dan verwacht. Dit wordt
  o.a. veroorzaakt doordat blijkt dat méér mensen dan aanvankelijk gedacht nog profiteren van
  een meerjarig energiecontract en dus pas later mogelijk een beroep op ons Warmtefonds doen.
  Ook merken we dat er mensen zijn die wat huiverig zijn om een financiële bijdrage aan te
  vragen. Samen met de gemeente stimuleren we mensen die in aanmerking komen voor een
  financiële bijdrage, om die bijdrage alsnog aan te vragen.
  – Over het verloop van de actie hebben we veelvuldig contact met de gemeente en we spraken
  inmiddels ook met de verantwoordelijke wethouder Nadya Aboyakoub-Akkouh. We
  verwachten dat het aantal hulpvragen in de komende maanden en ook volgend jaar zal blijven
  stijgen.
 • De Initiatiefgroep ‘Amersfoort geeft warmte’  
  Hetty van Berkum
  Jennie Harmelink
  Huib Klamer
  Kees Manni
  Henk Speksnijder
  Voor nadere informatie: amersfoortgeeftwarmte@gmail.com

Downloaden

 • interview Kerkpagina in StadAmersfoort van 2 maart, met Hetty van Berkum, lid van de Initiatiefgroep
 • Persbericht, ook te gebruiken als nieuwsbericht in bijvoorbeeld kerkbladen
 • projectplan, met uitvoerige beschrijving van de hele actie, onder andere de samenwerking met de gemeente Amersfoort
 • oproep aan de kerken in Amersfoort
 • vooraankondiging