Amersfoort geeft warmte / meer info

Amersfoortse kerken hebben het initiatief genomen voor Actie herverdeling energiecompensatie.
Deze solidariteitsactie waaraan iedereen kan meedoen, duurt van 6 maart tot 10 april.
Hieronder vindt u nadere informatie over de actie:

– Op zondag 20 maart was er bijna € 25.000 gedoneerd. 97 personen doneerden gemiddeld € 200;
daarnaast zegde het Thomas Scheltusfonds een fors bedrag toe, evenals de Parochiële Caritas Instelling van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
– De Initiatiefgroep heeft voor donaties ook benaderd: diaconieën, Caritas; en (buiten de kerken:) particuliere fondsen, Rotary- en Lionsclubs, bedrijven.

WAT KUNT U DOEN OM DEZE ACTIE EEN SUCCES TE MAKEN:
– opnemen van een bericht in uw nieuwsbrief en website.
Daarvoor kunt u bijgaand nieuwsbericht en de bijgaande digitale flyers gebruiken.naar  amersfoortgeeftwarmte@gmail.com
– neerleggen van flyers voor potentiële donoren in de kerk. Er zijn voldoenden gedrukte flyers beschikbaar.
U kunt deze bestellen door een email te sturen naar   
– ophangen van een poster op uw prikbord. Zie voor de digitale poster de bijlage. 
U kunt posters ook bestellen: stuur een email amersfoortgeeftwarmte@gmail.com
– een collecte houden; deze actie is bij uitstek een diaconale actie.
– een mededeling doen op zondag.

Naar aanleiding van vragen:
– ook diakenen en voedselbank kunnen mensen voordragen voor deze extra bijdrage (zoals ook stond in ons eerder toegezonden Actieplan, bijlage);
dus niet alleen de gemeentelijke coaches werk en inkomen (voorheen ‘minimacoaches’ genoemd).  
– het kabinet heeft intussen de eenmalige steun aan de minima verhoogd van € 200 naar € 800,
maar de prijzen blijven de pan uit rijzen; minima kunnen heel goed ons extraatje gebruiken.Met vriendelijke groet,

De Initiatiefgroep ‘Amersfoort geeft warmte’  
Hetty van Berkum
Johan van Dalen
Jennie Harmelink
Huib Klamer
Kees Manni
Henk Speksnijder


Lisette de Zeeuw


  • interview Kerkpagina in StadAmersfoort van 2 maart, met Hetty van Berkum, lid van de Initiatiefgroep
  • Persbericht, ook te gebruiken als nieuwsbericht in bijvoorbeeld kerkbladen
  • projectplan, met uitvoerige beschrijving van de hele actie, onder andere de samenwerking met de gemeente Amersfoort
  • oproep aan de kerken in Amersfoort
  • vooraankondiging