Kerkproeverij 2019

Aan alle lidkerken van de Raad van Kerken Amersfoort,

De Taakgroep Missionaire Presentie heeft u vorige jaar geattendeerd op Kerkproeverij. Deze activiteit is met een aantal kerken geëvalueerd. In de bijlage treft u het verslag van die evaluatie aan.

Graag laten wij u weten dat dit jaar Kerkproeverij op 29 september wordt gehouden. Ook nu weer organiseert de landelijke RvK de Kerkproeverij. Zie https://www.raadvankerken.nl/pagina/5290/kerkproeverij_2019. De landelijke inspiratiedag voor Kerkproeverij 2019 heeft inmiddels plaats gevonden. Zie voor verslag hiervan: https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/

Enkele kerken in Amersfoort zijn al begonnen met de voorbereiding van Kerkproeverij. Op dinsdag 8 oktober 2019 is er gelegenheid om uw ervaringen te delen (20.00 uur in de Westerkerk, Dollardstraat). Wanneer uw kerk/gemeente in 2019 niet mee doet maar in de toekomst dit wel wil gaan doen dan bent u natuurlijk op deze avond van harte welkom!

Wilt u doorgeven of uw kerk/gemeente van plan is mee te doen met Kerkproeverij of in de toekomst hier belangstelling voor heeft? Dan krijgt u voor 8 oktober nogmaals een gerichte uitnodiging voor de evaluatie.

U kunt uw belangstelling per e-mail kenbaar maken bij: Wim van Rijnswou wimvanrijnswou@tiscali.nl

 

Hartelijke groet,

Taakgroep Missionaire Presentie Wim van Rijnswou, Gerrit Gunnink en Rita Hunink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *