E-flits Landelijke RvK

Juni 2019 E-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie


Doof de Geest niet uit!
Op vrijdag 21 juni, van 10.30 tot 16.15 vindt in de katholieke Rafaëlkerk in Utrecht Overvecht een oecumenisch symposium plaats om een stimulans te geven aan het goed ontvangen én gebruiken van alle gaven die de Heilige Geest verkiest te schenken. Sprekers zijn onder andere prof. dr. Erik Borgman van Tilburg University en dr. Miranda Klaver van de VU. Lees meer

Praat mee over biotechnologie
In samenwerking met onder andere wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam organiseert de taakgroep Biotechnologie van de Raad van Kerken op maandag 8 juli twee workshops in NEMO over biotechnologie en duurzaamheid. De taakgroep vindt het belangrijk dat christenen vanuit hun geloof en waarden meedenken over de ethisch geladen vragen die in deze workshops aan de orde komen. De eerste workshop zal gaan over de aanpassing van DNA in tabaksplanten om medicijnen en cosmetica te produceren. In de middagworkshop gaat het over het aanpassen van het DNA van bacteriën ten behoeve van de omzetting van CO2 in biobrandstoffen. Zowel leken als professionals zijn van harte uitgenodigd mee te denken en praten! Toegang (inclusief lunch) is gratis. Voor meer info en opgave: klik hier.

Walk of Peace 2019
Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt zijn voor de landelijke Walk of Peace van de Raad van Kerken in Nederland. Het Leger des Heils, dat zijn Nederlandse hoofdkwartier heeft in Almere, coördineert deze wandeling, in samenwerking met plaatselijke kerken en verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel van de wandeling is om samen in beweging te komen met het oog op gerechtigheid en vrede. De wandeling voert langs verschillende plekken waar mensen zich inzetten voor een betere samenleving. De lengte van de route is ongeveer 5 km en start om 12.00 uur bij het stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1.

Armoede-nieuwsbrief: bron van kennis over kerken en armoede
Bent u geïnteresseerd in armoedebestrijding vanuit de kerken, en wilt u op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van het Knooppunt Kerken en Armoede. Het Knooppunt is opgericht om de samenwerking tussen (lokale) kerken op het gebied van armoedebestrijding te versterken. De grote kerken in Nederland, een aantal kleinere en ook evangelische gemeenten zijn verbonden aan het Knooppunt. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten, en biedt u inspiratie om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Abonneren kan via de website van het Knooppunt.

Nieuw beleidsplan Conferentie van Europese Kerken
Voor de periode 2019- 2023 heeft de Conferentie van Europese Kerken (Conference of European Churches) een nieuw beleidsplan opgesteld. De drie hoofddoelstellingen zijn:
1) Het bevorderen van vrede, gerechtigheid en verzoening in Europa
2) Het versterken van de oecumenische gemeenschap en het bevorderen van de missie van de kerk
3) De stem van de kerken laten klinken in Europa en Europese organisaties.
Meer over dit beleidsplan leest u hier.

Terugblik: Nationale Iftar
Op maandag 13 mei organiseerde HOTIAD, de Nederlands-Turkse ondernemersvereniging samen met het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) in Den Haag een Nationale Iftar, met als thema ‘Eenheid in verscheidenheid’. Sprekers waren onder andere burgemeester Pauline Krikke en minister Wouter Koolmees. De avond werd bijgewoond door circa 160 vertegenwoordigers en beleidsmedewerkers van diverse religieuze organisaties, waaronder het OJCM (Overleg Joden Christenen Moslims), en 20 ambassadeurs, waaronder die van Nieuw-Zeeland en Sri Lanka. Christien Crouwel zat de avond namens de Raad van Kerken voor. Lees hier het verslag.

Terugblik: Koester uw doop
Op 28 mei kwamen de provinciale raden van kerken van Groningen-Drenthe en bisdom Groningen-Leeuwarden bijeen om te spreken over de onverminderde waarde van de doopverklaring voor de gemeenschap van kerken. De lezingen op deze dag kwamen van Geert van Dartel (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en lid van de Raad namens de Rooms-Katholieke Kerk), Margarithe Veen (voorzitter raad van kerken Fryslân) en Douwe Visser (voormalig staflid WCRC). U vindt ze hier.

Bureau gesloten deze zomer
Het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort is gesloten van 11 juli t/m 9 augustus 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *