Ambt en Spiritualiteit

Hebben voorgangers en pastores een eigen spiritualiteit? Dat is een van de vragen die centraal staat op de oecumenische bijeenkomst op 25 juni in Amsterdam. Andere vragen die aan de orde komen zijn: wat doet het ambt met geloofsbeleving? Biedt het bronnen van spiritualiteit of staat het spiritualiteit in de weg? Draagt het ambt de ambtsdrager – of is het een last?

Aan de middag werken mee ds. Marleen Blootens, dominee in de Elthetokerk in Amsterdam-Oost. Voro 2012 doceerde ze godsdienst. Jos Moons sj, priester en jezuïet. Hij is promovendus en studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology. Dr. Mattijs Ploeger, doceert systematische theologie en liturgie aan het Oud-Katholiek Seminarie, waarvan hij ook rector is. Zr. Rebekka Willekes, sinds 2002 trappistin in de priorij Klaarland. Zij studeerde theologie en geneeskunde.Na afloop van het symposium is er een vesper onder leiding van bisschop Dirk Jan Schoon en met medewerking van het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken.

Programma
13.30 Inloop met koffie
14.00 Eerste gespreksronde: Ambt, spiritualiteit en pastoraat
Ds Marleen Blootens: Met (en zonder) boord in de Amsterdamse Indische buurt
P. Jos Moons, SJ: Christus begroeten in de gelovigen. Ambt en Vaticanum II
15.00-15.30 Pauze
15.30 Tweede gespreksronde: Gevormd door het ambt? Spiritualiteit en geloofsontwikkeling
Dr. Mattijs Ploeger: Op zoek naar priesterlijke spiritualiteit in theologie en pastoraat
Zr. Rebekka Willekes: Roeping en vorming: Een perspectief uit de monastieke traditie
17.00 Vesperviering gevolgd door afsluitend samenzijn

Plaats en tijd
25 juni 2017, 14.00-16.45, 17.00: Vesper – Locatie: Ruysdaelstraat 39, Amsterdam (oud-katho-liek kerkgebouw). Toegang en aanmelding: aanmelding door overmaking van € 10,00, studenten: € 5,-, € 40 met certificaat 0,25 studiepunt Permanente Educatie EUR (open erkend aanbod – met reflectiepaper 0,5 punt: € 80), op NL63INGB0005319821, t.n.v. P.B.A. Smit, o.v.v. ‘Amt en spiritualiteit’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *