NATIONALE WEEK VAN GEBED ROND CORONACRISIS

Van 1 tot 7 november organiseren de gezamenlijke internationale kerken en migrantenkerken in Nederland een Nationale Week van Gebed in verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan. De Raad van Kerken ondersteunt het initiatief en beveelt deelname aan deze week van harte aan.

“De autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die de verspreiding van het coronavirus moeten stoppen. Het volgen van deze maatregelen gaat hand in hand met ons vertrouwen en besef dat God groter is dan het coronavirus en dat God helpt door onze gebeden. Laten we daarom bidden dat het goede overwint en dat wij het goede zullen doen.”

Dat zegt Madelon Grant, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Namens de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, waarin verschillende organisaties en personen vanuit internationale kerken en migrantenkerken vertegenwoordigd zijn, roept zij daarom alle christenen in Nederland op om een week lang elke dag om 8.00 uur te bidden en zo in hart en gebed verbonden met elkaar te zijn.

Voor iedere dag zal een woord en gebedspunt door verschillende voorgangers en in verschillende talen online worden gezet waar ieder zijn of haar eigen gebedspunten aan toe kan voegen. Ieder kan bidden met eigen woorden en in de eigen taal, alleen of samen. Mocht het niet mogelijk zijn dit om 8.00 uur te doen, dan kan het vanzelfsprekend ook op een ander tijdstip.

De Raad van Kerken ondersteunt het initiatief en beveelt deelname van harte aan.

De gebedsthema’s per dag

  1. Overheid, ministers, burgemeesters
  2. Kerken, kerkleiding en voorgangers
  3. Gezinnen en jongeren
  4. Mensen zonder baan en getroffen ondernemers
  5. Zieken en mensen die hun geliefden hebben verloren aan of tijdens corona
  6. De stad of het dorp waarin u woont en Nederland
  7. Iedereen die wereldwijd getroffen is door het virus

Meer informatie is te vinden op nationale-gebedsweek.

De Nationale Week van Gebed in verband met de coronacrisis is een gezamenlijk initiatief van de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, een samenwerkingsverband van SKIN, SOFAK, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam en Hub Den Haag.ActueelCorona