Welkom in taskforce

De Nederlandse kerken bereiden zich voor op de Young Pilgrimage die in augustus 2018 in Nederland wordt gehouden. Jonge mensen komen vanuit de hele wereld naar Nederland om het thema Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken te vieren en te overdenken.

De Protestantse Kerk in Nederland organiseert het festival dat samenvalt met het zeventigjarig bestaan van de Wereldraad. De Nederlandse Raad van Kerken steunt de organisatie door Nederlandse jonge mensen bij de aanloop te betrekken. Er komt een taskforce waarin mensen onder de veertig jaar zitting nemen. Ds. Margarithe Veen uit Achlum geeft leiding aan de groep. Tot 15 mei kunnen jonge mensen zich melden om met de taskforce mee te doen (reageren via rvk@raadvankerken.nl).

De taskforce komt komend jaar een keer of vijf bij elkaar. Er wordt gewerkt aan drie onderdelen: 1. Er komt een speciaal themanummer over de Young Pilgrimage.
2. Er komt een enquête waarin de mening en de associaties van jonge mensen bij het thema ‘Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede’ wordt gepeild.
3. Er komen gemeentecontacten van Nederlandse kerken en parochies met bezoekers van de Young Pilgrimage in Nederland.

De taskforce maakt een feitelijke uitwerking van de plannen en komt daartoe bijeen op woensdag 21 juni 10.00 uur in Amersfoort. De overkoepelende werkgroep van de Raad van Kerken heeft onlangs de plannen in de grondverf gezet.

Foto: bijeenkomst jongeren bij start ‘Pelgrimage voor gerechtigheid en vrede’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *