Emeritus aartsbisschop Glazemaker overleden

In Amersfoort overleed zaterdag 20 januari Antonius Jan Glazemaker in de leeftijd van 86 jaar.
Hij was de oudkatholieke aartsbisschop van Utrecht van 1982 – 2000.

Hij was zowel van moeders- én vaderszijde van oud-katholieken huize. Als gymnasiast stond hij erbovenop toen in Amsterdam het eerste grote oecumenische initiatief geboren werd bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken.

Op 1 juli 1956 werd Glazemaker door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, Andreas Rinkel, in Hilversum tot priester gewijd. Hij werd in 1979 tot bisschop van Deventer benoemd; hij was de 13e bisschop die deze zetel bezette. De wijding vond plaats op 8 december 1979 in de Engelmunduskerk in IJmuiden, waar hij op dat moment pastoor was. Deventer was geen eigen bisdom en had meer het karakter van een ’titulaire’ zetel. Later nam de behoefte aan bisschoppen en reserve af, inclusief die aan een titulaire zetel. Op 6 februari 1982 werd hij gekozen als aartsbisschop van Utrecht, als opvolger van Marinus Kok die met emeritaat was gegaan.

Het grootste wapenfeit uit Glazemakers carrière was wellicht dat onder zijn leiding voor het eerst vrouwen werden toegelaten tot de priesterwijding (1999). Hij merkte hierover later bescheiden op dat hij daarin “echt geen voorloper” was geweest, maar dat een en ander “in een stroomversnelling” was geraakt.

Glazemaker ging op 12 februari 2000 met emeritaat en overleed op 20 januari 2018 te Amersfoort. (bron: Wikipedia)

Lees het  persoonlijke in memoriam van zijn oud-secretaris Emile Verhey.

Een avondwake zal waarschijnlijk plaats vinden in de Gertrudiskathedraal op vrijdagavond 26 januari a.s. en daags erna de Mis ter Uitvaart. Meer informatie volgt nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *