Oecumenelezing 2023

bisschop DirkJan Schoon (okk)

vrijdag 12 mei | Geertekerk, Utrecht
Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort, terwijl tegenstellingen tussen groepen mensen tot heftige confrontaties leiden, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt.

Onder de noemer ‘Gods complot: méér dan polarisatie’ houdt Mgr. dr. Dirk Jan Schoon – bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland – deze Oecumenelezing 2023.

Hoe gaan kerken om met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan?

Meer lezen