Oecumenelezing 2020

Op zoek naar geloofwaardige identiteit
In Christus – en in Nederland

    Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit is, in 2020 en daarna. Kun je in Nederland nog wel christen zijn? Is het land niet veel te liberaal en teveel in reli-stress? En bovendien: Is alle identiteit niet juist afgeschaft in Christus, in wie volgens Paulus ‘geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen’ meer zijn? (Galaten 3: 28) Dus waarom zou je het eigenlijk nog over identiteit willen hebben? Nederland is toch een inclusief land en iedere kerk toch open en gastvrij? Tegelijkertijd laten identiteitspolitiek in de maatschappij en heftige discussies in kerken over cultuur, sekse en vrijheid zien dat ook in het inclusieve Nederland met zijn open en gastvrije kerken identiteiten wel degelijk een rol spelen. En religie verdwijnt niet, ook de kerken niet, maar veranderen wel – en hard.

De jaarlijkse oecumenelezing belicht de vraag naar (christelijke) identiteit vanuit drie invalshoeken.

Mirella Klomp geeft de aftrap in een eerste lezing. Op grond van nieuw onderzoek laat zij zien hoe christelijke traditie zich presenteert en transformeert in de publieke ruimte. Ze stelt hierbij het voorbeeld van The Passion centraal. Wat je ook van dit mediaspektakel vindt, je kunt eraan aflezen hoe ‘de samenleving’ denkt over nationale en christelijke identiteit.

Peter-Ben Smit gaat vervolgens in op twee aspecten van identiteit in vroegchristelijke teksten: gender en beperking. Hij plaatst ze in het spanningsveld van identiteit in Christus en maatschappelijke mainstream en laat zien hoe juist identiteit in Christus ruimte geeft voor een letterlijk creatieve omgang met identiteit.

Enis Odaci tenslotte belicht in een column zijn persoonlijke ervaringen met de vragen naar religieuze en culturele identiteit. Hij ondernam de afgelopen anderhalf jaar een reis door het Nederlandse christendom en kwam allerlei varianten hiervan tegen. Dat leverde veel vergelijkingsmateriaal op met zijn eigen geloof, de islam. Hij zal vertellen over schurende en inspirerende momenten.

Programma

14.30 uur    Ontvangst met koffie en thee
15.00 uur    Welkom en vooruitblik door voorzitter/algemeen secretaris van de Raad
15.15 uur    Lezingen dr. Mirella Klomp en dr. Peter-Ben Smit
16.00 uur    Zingen lied
16.10 uur    Column Enis Odaci
16.20 uur    Gesprek met de zaal
16.50 uur    Liturgische afsluiting: lied en gebed
17.00 uur    Nieuwjaarsborrel

Over de sprekers

Mirella Klomp is gefascineerd door de verandering van christelijke religiositeit in onze geseculariseerde samenleving en zoekt naar sporen van God in het Nederlandse religieuze landschap. Haar onderzoek en publieke theologie midden in de samenleving leverde haar de bijnaam ‘de Passion-professor’ op. Van haar hand verschijnt volgend jaar het boek Playing On. Re-staging the Passion After the Death of God. Klomp is liturgiewetenschapper. Ze werkt als universitair docent praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam). Ook is ze predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, met haar academische werk als bijzondere opdracht.

Peter-Ben Smit is geïnteresseerd in identiteitsvorming in het vroege Christendom, met name ook rondom geslacht en beperking. Zo publiceerde hij recentelijk Bijbel en ‘beperking’. Contextuele en Missiologische Perspectieven en Masculinity and the Bible – Survey, Models, and Perspectives. Smit is werkzaam als hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie op de Dom Hélder Câmaraleerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar systematische theologie en oecumene aan de Universiteit Bern. Tevens is hij priester van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en deken van de geestelijkheid van het bisdom Haarlem.

Enis Odaci is verkeerskundig ingenieur, maar besloot na 9 -11 zich te verdiepen in zijn eigen islamitische traditie, mede naar aanleiding van het losgebarsten islamdebat. Hij ontdekte vele humanistische elementen in zijn geloof en besloot erover te schrijven en te spreken. Hij verdiepte zich ook in de (Nederlandse) christelijke cultuur om bruggen te kunnen bouwen tussen mensen en gemeenschappen en raakte bevriend met predikant Herman Koetsveld. Samen schreven ze het recent verschenen boek Spiegelreis: een moslim en een christen op reis door elkaars geloof. Momenteel is hij zakelijk leider van Nieuwwij.nl

De jaarlijkse Oecumenelezing vindt in 2020 plaats op 17 januari, in de Geertekerk in Utrecht. Aanvang 15.00 uur. Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl

Foto vlnr: Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Enis Odaci
Fotografen vlnr: Martje van der Heijden, Patrick Daniel, Marieke Lucas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *